>
Dobrovoľnícky projekt Výskumná Pomoc

Výskumná Pomoc

Nezisková organizácia
research
grant
ZSE
žiadosti o granty
prieskum
swap
swapnito
udrzatelnost
udržateľné podnikanie
volunteering
dobrovolnictvo
výskum
výskum a vývoj
výskumné metódy
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Na diaľku (online)
Dĺžka projektu
dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov

Pomôž nám s ...

Pomôž nám urobiť výskum, zameraný na mapovanie jednotlivcov a spoločností, ktorí sa venujú upcyclingu na Slovensku.

Zatiaľ máme ...

Od Nadácia ZSE sme dostali grant na zmapovanie upcyclistov na Slovensku.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

👉 Výstupom bude vizualizovaná digitálna a print databáza, ktorá bude prístupná na našom webe, kde budú kontakty na upcyclistov po celom Slovensku.

👉 Táto databáza zabezpečí zjednodušenie nadväzovania spoluprác medzi organizátormi swapov a upcyclistami, podporujúc celý ekosystém upcyklovania na Slovensku.

V rámci tohto prieskumu budeme potrebovať pomoc v týchto oblastiach:

1️⃣ príprava metodiky výskumu,

2️⃣ zahájanie výskumu,

3️⃣ zbieranie dát (aktívne - zbieranie kontaktov, pasívne - dotazník),

4️⃣ vyhodnocovanie dát,

5️⃣ vizualizácia dát,

6️⃣ príprava časti webovej stránky + nahrávanie na webovú stránku,

7️⃣ organizácia eventov spojených s grantom,

8️⃣ vytvorenie publikácie,

9️⃣ príprava marketingových materiálov ohľadom výsledku grantu,

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Pridaním sa do organizácie získaš niekoľko výhod:

👉 budeš pri premene zväčšujúcej-sa a rozrastajúcej sa organizácie,

👉 nanetworkuješ sa na ľudí, ktorí ti vedia poskytnúť ďalšie príležitosti vo vzdelávaní/udržateľnosti na Slovensku,

👉 dostaneš plný ownership za svoju prácu, ktorá bude mať impact na celoslovenskej úrovni.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Vďaka tvojej pomoci:

👉 zmapujeme aktérov na Slovensku, ktorí sa angažujú v upcyclingu,

👉 poskytneme jednotlivcom a organizáciám kontakty a best-practices na to, aby mohli ďalej rozširovať svoje upcycling aktivity,

👉 poskytneme organizátorom swapov bezplatnú databázu upcyclistov, ktorých môžu pozývať na svoje udalosti.

Preferencie

4 hodín / denne
  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
9. 7. 2024