>
Dobrovoľnícky projekt Volunteering opportunity (Project coordination/ Social Media content creation/ WebPage development)

Volunteering opportunity (Project coordination/ Social Media content creation/ WebPage development)

Nezisková organizácia
web development
projektový manažment
social media
erasmus
Miesto
Košický kraj
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Na diaľku (online), osobné stretnutia
Dĺžka projektu
dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov

Pomôž nám s ...

Pridaj sa k nám, ak si mladý a ambiciózny a chceš prispieť svojej komunite! Hľadáme dobrovoľníkov do medzinárodnej organizácie na koordináciu projektov, prípadne tvorbu obsahu pre sociálne médiá a vývoj webovej stránky

Join us if you're young and ambitious and want to contribute to your community! We are looking for volunteers for an international organization to coordinate projects, possibly create social media content, and develop our website.

Zatiaľ máme ...

Sme uznávaná slovenská mimovládna organizácia s množstvom medzinárodných partnerov. Spolupracujeme so slovenskými školami, organizujeme semináre a propagujeme neformálne vzdelávanie. Momentálne spolupracujeme s viacerými dobrovoľníkmi a hľadáme ďalších ľudí, ktorí by sa podelili o našu víziu a pomohli nám s jej realizáciou.

We are a well-recognized Slovak NGO with numerous international partners. We collaborate with Slovak schools, organize seminars, and promote non-formal education. We are currently working with several volunteers and are looking for more individuals to share our vision and help bring it to life.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Hľadáme ambiciózneho a kreatívneho jednotlivca, ktorý nám pomôže s koordináciou projektov Erasmus+ a, alebo s prácou na sociálnych médiách a webovej stránke. Týmto dobrovoľníctvom si rozviniete komunikačné schopnosti, naučíte sa pracovať v medzinárodnom prostredí a omnoho viac. Očakávame, že nový člen nášho tímu prinesie nové perspektívy a zlepší naše aktuálne úsilie.

We are searching for an ambitious and creative individual who will assist us with Erasmus+ project coordination and potential tasks related to social media and our website. Through this volunteering opportunity, you will enhance your communication skills, learn to operate in an international setting, and much more. We anticipate that our new team member will bring fresh perspectives and help our current efforts.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Pripojením sa k nám získaš vstup do zákulisia fungovania mimovládnej organizácie. Naučíš sa viac o Erasmus+, tvorbe obsahu pre sociálne médiá a vývoji webových stránok. Tvoje schopnosti a kompetencie sa rozšíria a posilnia, a to aj vďaka práci s témami ako Aktívne občianstvo, Sociálna inklúzia a Medzikultúrny dialóg. Náš projekt ti ponúka jedinečnú príležitosť k rozvoju a rozšíreniu tvojho horizontu v oblastiach, ktoré sú v súčasnej spoločnosti kľúčové.

By joining us, you will gain deep insight into how an NGO operates. You will learn about Erasmus+, content creation for social media, and webpage development. Your skills and competencies will expand and strengthen, especially by working with topics like Active Citizenship, Social Inclusion, and Intercultural Dialogue. Our project offers a unique opportunity for growth and broadening your horizons in areas that are vital in today's society.


Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

S tvojou pomocou budeme schopní ešte intenzívnejšie podporovať a posilňovať mládež, aby sa aktívne zapájala do spoločnosti a zúročovala svoj potenciál. Veríme v hodnoty neformálneho vzdelávania a skúsenostného učenia. S tvojím prínosom rozšírime náš dosah, zdokonalíme naše vzdelávacie aktivity a budeme schopní viesť viac seminárov a školení. V dlhodobom horizonte to prispeje k tomu, aby sa naše vízie a hodnoty stali skutočnosťou pre ešte väčší počet mladých ľudí, vedúcich mládeže a pracovníkov v oblasti mládeže

With your help, we will be able to further support and strengthen youth to actively participate in society and harness their potential. We believe in the value of non-formal education and experiential learning. With your contribution, we will expand our reach, refine our educational activities, and be able to conduct more seminars and trainings. In the long term, this will contribute to turning our visions and values into a reality for even more young people, youth leaders, and youth workers.

Preferencie

4 hodín / týždenne
  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
12. 10. 2023

Podobné projekty