>
Miesto
Košický kraj
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia
Dĺžka projektu
dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov

Pomôž nám s ...

Učiteľ pre primárne vzdelávanie - Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Zatiaľ máme ...

Do rozrastajúceho sa tímu Slobodnej demokratickej školy Košice hľadáme na dlhodobú spoluprácu sprievodcu (učiteľa) pre deti prevažne v mladšom školskom veku na plný úväzok. Po vzore Summerhill a Sudbury modelov budeme veľa vonku a deťom dáme právo rozhodovať o tom čo, ako, kedy a kde sa učia. Zachováme ich motiváciu objavovať a meniť svet, ktorý im odovzdávame. Sme základná škola zaradená do siete škôl SR, podporujeme aj domáce vzdelávanie a naše unikátne experimentálne overovanie slobodného vzdelávania povedenie nitrianska univerzita UKF a p. prof. Zelina. Náš skúsený tím zahŕňa aj psychológa, špeciálneho pedagóga, podporu inklúzie a odborné i legislatívne poradenstvo.

NÁPLŃ PRÁCE:

-objavovať s deťmi okolitý svet, podporovať sebariadené vzdelávanie, samostatnosť a zodpovednosť

-byť pre deti prítomný a aktívny člen komunity, rešpektujúci, nenásilný a nestranný

-klásť (si) otázky, hľadať odpovede, vzdelávať sa v oblasti slobodného vzdelávania

MIESTO VÝKONU PRÁCE: Jegorovovo nám. 5, územie mesta Košice a okres Košice-okolie

ZAMESTNANECKÉ VÝHODY: osobné ohodnotenie nad rámec zákona, možný čiastočný úväzok, flexikonto (konto pracovného času), práca z domu, príspevok na stravu, služobné auto (aj na osobné účely), notebook a telefón na súkromné účely, pravidelné a systematické vzdelávanie a kurzy, preplácanie nevyužitej dovolenky a nadčasov. Slobodný, demokratický a rešpektujúci prístup nielen k deťom, ale aj k dospelým.

OČAKÁVANÉ OSOBITÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI:

-rešpektujúci prístup k ľuďom (a deti sú tiež ľudia), kritické myslenie a dobrodružnosť

-vnútorná motivácia poznávať (sa), učiť (sa) a neustále na sebe pracovať

-dlhodobý záujem o slobodné vzdelávanie, rešpektujúcu komunikáciu, inklúziu apod.

-kreativita, samostatnosť, flexibilita, reziliencia, zvládanie nepohody a krízových situácií

-vnútorná motivácia rozvíjať a vzdelávať sa v rôznych oblastiach (nenásilná komunikácia, riešenie konfliktov, zvládanie krízových situácií, inklúzia, komunitné vzdelávanie...)

VÝHODOU JE:

-vzdelanie v oblasti osobnostného rastu, rešpektujúcej komunikácie, sebapoznávania a EQ

-angličtina, nemčina, posunkový či iný jazyk na komunikačnej úrovni

-osobná angažovanosť

-predchádzajúce skúsenosti s prácou s deťmi / starostlivosťou o ne, dobrovoľníctvo

-predchádzajúce skúsenosti so slobodným (demokratickým/samoriadeným) vzdelávaním, zvedavosť

-špecifická zručnosť alebo záľuba vhodná na neformálne vzdelávanie detí

-vodičský preukaz

So životopisom zasielajte emailom aj motivačný list, prečo by ste chceli pracovať v rámci slobodného vzdelávania. Práca vhodná aj pre šikovného absolventa, je možné dohodnúť aj bývanie v Košiciach.

Nakoľko od našich uchádzačov očakávame čítanie s porozumením ako základný predpoklad spolupráce, na životopisy zasielané BEZ MOTIVAČNÉHO LISTU NEBUDEME REAGOVAŤ. Tento list má zodpovedať približne tieto otázky:

- v čom ma zaujala Slobodná škola?

- v čom vidím práve tento spôsob/model vzdelávania ako obohacujúci pre dieťa/spoločnosť atď.?

- v čom naopak vnímam možné nezhody v tom, ako vidím/chápem ja vzdelávanie vz. to aké sú východiská Slobodnej školy/slobodného prístupu k vzdelávaniu?

- v čom vidím svoje prínosy pre Slobodnú školu?

- v čom vidím prínosy Slobodnej školy pre seba?

- ako chápem svoju slobodu, či slobodu detí/iných ľudí? Apod.

Inzerát ponechávame zverejnený do zmazania, nakoľko sme rastúca organizácia a dlhodobo hľadáme vhodných kolegov. Všetkých vybraných uchádzačov budeme včas kontaktovať. Nekontaktujte nás telefonicky, ani emailom, či je inzerát aktuálny ani či vieme reagovať na včera zaslaný životopis - nie, nevieme :).

Preferencie

8 hodín / denne
  • vysokoškoláka
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
26. 3. 2023

Podobné projekty