>
Dobrovoľnícky projekt Danube Youth Council hľadá nových členov

Danube Youth Council hľadá nových členov

Verejný sektor
policy making
mládežnícka politika
angažovanosť
európske politiky
proaktivita
mládežnícke projekty
Ideálny začiatok projektu
1. 9. 2022
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia, na diaľku (online)
Dĺžka projektu
dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov

Pomôž nám s ...

Hľadáme nadšencov pre tvorbu politík v rámci Dunajskej stratégie (EUSDR), ktorá zakladá novú platformu – Danube Youth Council. Danube Youth Council bude pozostávať z 28 členov, kde každá krajina dunajského regiónu bude zastúpená 2 členmi. Od záujemcov sa očakáva, že budú pripravení zaviazať sa na jeden rok ako členovia Danube Youth Council (september 2022 – október 2023), budú sa zúčastňovať stretnutí: cca 3-4 fyzické stretnutia (ak to bude možné a v súlade so situáciou s COVID-19), online stretnutia, práca v malých skupinách na návrhoch a projektoch a dobrovoľná účasť na podujatiach a stretnutia so zainteresovanými stranami.

Členovia Danube Youth Council budú mať príležitosť:

• navrhovať konkrétne akcie, projekty a témy;

• upozorňovať na aktuálne problémy reprezentantov EUSDR;

• prispievať k prioritám a politikám EUSDR;

• upozorňovať na osobitosti svojich regiónov na nadnárodnej úrovni;

• zúčastňovať sa aktivít EUSDR určených pre mladých ľudí;

• zúčastňovať sa na podujatiach EUSDR, ako aj na medzinárodných a mládežníckych podujatiach súvisiacich s EÚ.

Ak sa chceš podieľať na formovaní dunajského regiónu a pripojiť sa k národným koordinátorom a koordinátorom priorít EUSDR, zašli prihlášku prostredníctvom formulára https://danuberegion.eu/danube-youth-council/ najneskôr do 15. augusta 2022.

Danube Youth Council je nová platforma pri Dunajskej stratégii, ktorá začne pracovať od 1. septembra 2022.

Keďže sa jedná o medzinárodnú platformu, je potrebné dobre porozumieť anglickému jazyku.

Vekový limit je 18- 28 rokov.

Zatiaľ máme ...

Dunajská stratégia (EUSDR) spája Rakúsko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Nemecko, Maďarsko, Moldavsko, Čiernu Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajinu do jedného makro-priestoru s cieľom riešiť spoločné problémy spoločne, zdieľať riešenia a spájať krajiny v tomto regióne.

Tematicky sa EUSDR zameriava na spoločné riešenie problémov v oblasti dopravy, energetiky, kultúry, cestovného ruchu, ochrany životného prostredia, vedomostnej spoločnosti, konkurencieschopnosti, rozvoja ľudského potenciálu, podpory inštitucionálnych kapacít a bezpečnosti. Viac informácií o stratégii a jej práci sa dozvieš na https://danube-region.eu

Činnosť Danube Youth Council bude finančne podporovaná Európskou komisiou a mestom Viedeň a táto finančná podpora pokrýva cestovné náklady a náklady na ubytovanie členov Danube Youth Council na stretnutia a podujatia. Národným koordinátorom za Slovensko je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Tvoríme nový tím pre novú platformu, ktorá bude predstavovať poradný orgán pre Dunajskú stratégiou a vnesie myšlienky mladých ľudí do tvorby politík.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Veríme, že sa budeme môcť učiť navzájom jeden od druhého. Z našej strany ponúkame zaujímavú skúsenosť zo sveta tvorby politík EÚ, spoluprácu s veľkou skupinou ľudí z rôznych profesijných a odborných oblastí a krajín a nadšenie pre našu prácu.

Preferencie

8 hodín / mesačne
  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
16. 8. 2022

Podobné projekty