>
Dobrovoľnícky projekt {tabu}

{tabu}

Projekt / iniciatíva bez právnej formy
futureton
vzdelavanie
sexuálna výchova
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia, na diaľku (online)
Dĺžka projektu
krátkodobo, resp. max 3 konzultácie

Pomôž nám s ...

Pomôž nám s organizáciou umeleckej súťaže!

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Veríme že prvým krokom k nájdeniu riešenia je diskusia, a na diskusiu sú potrebné informácie a emócie. Preto chceme tieto veci poskytnúť verejnosti v kreatívnej forme, pretože nám je jasné, že zaujímavé a pútavé spracovanie prinúti diváka premýšľať skôr , ako nudná štúdia. Chceme tvoriť edukačné umelecké výstavy, ktoré sa bude skladať z umeleckých diel a dôležitých informácii , podaných vo forme paragrafov na stenách a inštalácií, s témou sexuálneho obťažovania a zneužívania, keďže toto je problém , ktorý na Slovensku nie je takmer vôbec riešený. Pred touto výstavou plánujeme usporiadavať umelecké súťaže s témou , ktorá úzko súvisí s problematikou sexuálneho násilia ,pričom by boli najlepšie diela vyhodnotené panelom odborníkov vystavené. Prvá výstava by trvala po dobu niekoľkých týždňov v Bratislave, a bola by spojené s propagáciou celého projektu aj prostredníctvom televízie, sociálnych sietí a rozhovorov pre rôzne médiá pre dosiahnutie čo najväčšieho vplyvu na čo najväčšiu skupinu ľudí. Bratislavu berieme ako štartovací bod, vzhľadom na to, že je to jedným z najväčších a najdostupnejších slovenských miest. Podľa úspešnosti našej prvej výstavy, plánujeme tento projekt na rovnakej báze rozšíriť aj do iných miest a rozoberať túto tému zo všetkých možných uhlov a perspektív v spolupráci s vplyvnými ľuďmi a organizáciami. Dlhodobým cieľom nášho projektu je všeobecné rozšírenie tejto témy a vytvorenie určitého trendu v súvislosti s bojom proti sexuálnemu obťažovaniu. Naše počiatočné riešenie vidíme ako jedinečné, keďže na Slovensku nič takéto nikdy nebolo

Preferencie

5 hodín / denne
  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
24. 10. 2022
15. 3. 2023

Podobné projekty