>
Dobrovoľnícky projekt Spokojný senior

Spokojný senior

Nezisková organizácia
senior
prednášky
vzdelávacie aktivity
Miesto
Trnavský kraj
Ideálny začiatok projektu
máj 2023
Spôsob spolupráce
Na diaľku (online), osobné stretnutia
Dĺžka projektu
dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov

Pomôž nám s ...

Hľadáme nadšencov pre vzdelávanie seniorov v oblasti psychológie, výživy, pohybu, zdravého životného štýlu a etnológie. Vzdelávanie bude prebiehať formou prednášok osobne, alebo on line. Uvítame aj študentov daných odborov.

Zatiaľ máme ...

Sme občianske zduženie Babka Dedko sú nám všetko OZ. OZ je zamerané na aktívnu činnosť a starostlivosť o seniorov. Bohaté skúsenosti máme získané z vlastného rodinného prostredia, ktoré vyústili do založenia OZ. Našu pomoc vykonávame v Bratislave, Trnave a okolí. Najviac oslabená skupina v spoločnosti sú seniori, preto sme sa zamerali na túto cieľovú skupinu. Zapojili sme sa do rôznych aktivít ako Vianočná pošta, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, LPR kreatívne kurzy, klub dôchodcov Vajnorská, Športová Bratislava kreatívne kurzy, Dom dôchodcov Šelpice Sv.Ján, Klub dôchodcov Trnava. So seniormi robíme rôzne pohybové, vedomostné aktivity, navštevujeme ich a spríjemňujeme im jeseň života.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Od dobrovoľníkov očakávame že budú prezentovať svoje vedomosti a skúsenosti v oblasti zdravého životného štýlu, psychológie, výživy a etnológie. Podľa vzdelávania, alebo vzdelania dobrovoľníka.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Keď sa k nám pridáte získate možnosť prezentovať svoje vedomosti a skúsenosti. Ako benefit získate dobrý pocit, že ste niečo nové naučili seniorov a spoznáte ich neúnavnú vďačnosť za každú malú pozornosť.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Vašou pomocou sa seniori naučia, alebo dostanú inšpiráciu ako zlepšiť a skvalitniť svoj život.

Preferencie

  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
18. 4. 2023

Podobné projekty