>
Dobrovoľnícky projekt SMM - Social Media Manager

SMM - Social Media Manager

Projekt / iniciatíva bez právnej formy
projektový manažment
marketing
networking
zlepšovanie pracovných vzťahov
Miesto
Bratislavský kraj
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Na diaľku (online), osobné stretnutia
Dĺžka projektu
dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov

Pomôž nám s ...

Pridajte sa k nášmu tímu ako správca sociálnych médií a šírte techniky, ktoré posunú profesionálov v Bratislave ďalej v ich kariérach a osobnom rozvoji.

Hľadáme tvorivú osobu, ktorú baví tvoriť obsah a učiť sa efektívnym technikám práce.

Zatiaľ máme ...

V rámci projektu Networking Navigator hľadáme správcu sociálnych médií s talentom pre dizajn a vášňou pre tvorbu obsahu. Doposiaľ som sa tejto oblasti venoval osobne, ale teraz hľadáme niekoho, kto prinesie novú energiu a kreativitu.

Máme už vytvorené LinkedIn, Facebook a Instagram účty, ako aj systém na efektívnu tvorbu postov. Potrebujeme však niekoho, kto bude mať čas a schopnosti na vytváranie pravidelného a zaujímavého obsahu, ktorý bude inšpirovať a motivovať našu komunitu v oblasti profesionálneho a osobného rozvoja.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Od nového člena nášho tímu v projekte Networking Navigator očakávame vášeň pre tvorbu obsahu, ktorý posilní profesijný aj osobný rast našej komunity v Bratislave. Hľadáme osobu, ktorá je proaktívna v generovaní nápadov a schopná vytvoriť kvalitný, inšpiratívny obsah pre naše sociálne siete.

Cieľom je vytvárať pravidelné príspevky, ktoré informujú, motivujú a podporujú našich followerov vo všetkých aspektoch ich kariéry a osobného rastu. Výsledkom spolupráce by malo byť zvýšenie angažovanosti našej online komunity a posilnenie vplyvu Networking Navigator v lokálnej profesionálnej scéne.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

 1. Znalosti o Využívaní AI: Možnosť naučiť sa, ako efektívne využívať umelú inteligenciu pri tvorbe obsahu a v mnohých ďalších oblastiach.

 2. Priamy Prístup ku Profesionálom: Príležitosť na interakciu s profesionálmi v rámci našej siete, čo vám umožní rozšíriť si profesijné kontakty.

 3. Rozvoj Vzťahov: Učíme, ako efektívne budovať, udržiavať a využívať vzťahy v profesijnom aj osobnom živote.

 4. Priestor na Sebarealizáciu: Priestor pre využitie vašich schopností a možnosť ukázať, čo dokážete.

 5. Prístup k Príležitostiam: Ponúkame prístup k kvalitným príležitostiam a v prípade, že sa preukážete ako cenný člen tímu, snažíme sa vám nájsť príležitosti, ktoré vás posunú bližšie k vašim cieľom.

 6. Zapojenie do Procesu Rozhodovania: Priamu príležitosť zapojiť sa do procesu rozhodovania vo firme, čo umožňuje aktívne prispieť k smerovaniu a rozvoju projektu.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

 1. Rozvoj Komunity: Vaša práca v oblasti tvorby obsahu a interakcie so sociálnymi sieťami pomôže vytvoriť silnejšiu a viac angažovanú komunitu. Toto posilnenie komunity je kľúčové pre šírenie informácií a zvyšovanie povedomia o našom projekte.

 2. Inovácia a Kreativita: Vaše nápady a kreativita prispejú k inovácii v našich procesoch a ponukách. Toto je zásadné pre udržanie dynamiky a prispôsobivosti projektu v rýchlo sa meniacom prostredí.

 3. Zvýšenie Dosahu: S vašou pomocou v oblasti sociálnych médií a obsahovej stratégie rozšírime náš dosah a oslovíme širšie publikum, čo prispieva k rastu a rozpoznateľnosti našej značky.

 4. Dosiahnutie Vízie: Vaše zapojenie je kľúčové pre dosiahnutie našej konečnej vízie – vytvoriť ucelenú platformu pre profesijný a osobný rast v Bratislave, ktorá poskytuje prístup k zdrojom, školeniam a networking príležitostiam.

 5. Dlhodobý Vplyv: Vaša práca a inovatívne prístupy budú mať dlhodobý vplyv na rast a udržateľnosť našej organizácie, čím umožníme viac ľuďom dosiahnuť ich profesijné a osobné ciele.


Vaše zapojenie je pre nás viac ako len dobrovoľná práca; je to partnerstvo, v ktorom spoločne budujeme lepšiu budúcnosť pre profesionálov v Bratislave.

Preferencie

5 hodín / týždenne
 • vysokoškoláka
 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • profesionála
 • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
 • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
4. 1. 2024

Podobné projekty