Pomôž nám sa finančne stabilizovať

Nezisková organizácia
finančná stabilita
stratégia
udržateľný rozvoj
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Na diaľku (online)
Min. dĺžka projektu
do 12 mesiacov

Pomôž nám s ...

vytvorením udržateľného finančného plánu, s meraním a vyhodnocovaním našich vzdelávacích aktivít vo vzťahovej a sexuálnej výchove. Potrebujeme smerovať k finančnej stabilite, aby sme naše 30 ročné dobrovoľnícke fungovanie upevnili a ocenili.

Zatiaľ máme ...

Zatiaľ máme vypracované strategické ciele do roku 2026, ktoré chceme v oblasti finančnej stability dosiahnuť. Máme definované oblasti zdrojov financií a ich percentuálne rozloženie. Rovnako máme rozbehnuté workshopy, projekty a spolupráce, ktoré prispevajú k naplneniu cieľov, avšak potrebujeme konkrétne kroky, sledovanie, vyhodnocovanie a definovanie, na čo sa sústrediť viac. Máme víziu, avšak chýba nám guru finančného plánovania.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Naša organizácia potrebuje rozpracovaný finančný plán na niekoľko rokov, z ktorého budú vyplývať jasné kroky a ciele, ktoré potrebujeme dosiahnuť pre daný zdroj financii.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo sa snaží systematicky presadiť vzťahovú a sexuálnu výchovu a vďaka našej spolupráci, máš možnosť zažiť, čo všetko práca zmeny zdola prináša. Spoznáš neziskový sektor, aká je bežná realita fungovania, ako sa plánuje a pripavuje advokácia a navyše ti ponúkame zúčastniť sa na našom vzdelávaní zadarmo. Pripojíš sa do mladého, milenialského tímu s kopou energie, meniť veci k lepšiemu.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Vďaka tebe môžeme 30 ročné úsilie našej organizácie konečne stabilizovať a nefungovať len na dobrovoľníckej práci, či občasných úspešných grantoch. S udržateľným finančným plánom budeme mať jasnejšiu cestu k vytvoreniu komunity, ktorej záleží na nestrannom, na faktoch položenom vzdelávaní o vzťahovej a sexuálnej výchove.

Preferencie

7 hodín / mesačne
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • do 12 mesiacov

O organizácii

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo
Nezisková organizácia
Klincová 35
82108 Bratislava
Slovensko
Webové stránky
Profil organizácie