>
Dobrovoľnícky projekt Nastavenie PR stratégie RCPU

Nastavenie PR stratégie RCPU

Projekt / iniciatíva bez právnej formy
projektový manažement
pr
vzdelávací program
web dizajn
sociálne siete
Miesto
Nitriansky kraj
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia, na diaľku (online)
Dĺžka projektu
krátkodobo, resp. max 3 konzultácie

Pomôž nám s ...

Hľadáme fresh prístup v PR a marketingu, ktorý priláka učiteľov, rodičov a všetkých stakeholderov využívať služby Regionálneho centra podpory učiteľov.

Zatiaľ máme ...

V tíme mám 11 mentorov - učiteľov ZŠ, SŠ a VŠ, no nik nemá skúsenosti s marketingom. Priamo na Mestskom úrade máme PR a marketing oddelenie, no...Rada by som si nastavila stratégiu s človekom, ktorý má na mňa čas a rozmýšľa aj out of the box. Začíname total od 0, no nejaké nápady, mám.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Marketingový plán, nápady na propagáciu, spravovanie soc. sietí podľa dohody

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Sme tím profesionálov s rôznymi zručnosťami. Venujeme sa národným a medzinárodným projektom zameraným na podporu vzdelávania. Sme súčasťou mesta Nitra so zaujímavou víziou pre vzdelávanie. Takisto bude priamo v centre diania pri zavádzaní reformy do škôl.

LEAP - local adult education policy,

SchoolFoodfor Change - zmena školského stravovania,

OnStage - sociálna inklúzia prostredníctvom hudby,

Demohráč - zameraný na podporu demokratických kompetenciií a kritického myslenia,

FUTUEDU - digitálne zručnosti u pedagógov

PlanetYouth - islandský model prevencie užívania návykových látok

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Potrebujeme jasne komunikovať víziu, misiu a hodnoty nášho centra. Má to byť priestor pre inovácie a sieťovanie všetkých, ktorí sa o vzdelávanie zaujímajú. Reálna pomoc školám, učiteľom aj rodičom v okrese Nr a ZM.

Preferencie

5 hodín / mesačne
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • stredoškoláka
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
8. 9. 2022

Podobné projekty