Finančný konzultant pre rodiny v kríze

Nezisková organizácia
financie
exekútor
služby pre rodiny a jednotlivcov
sociálne služby a poradenstvo
chuť pomôcť ľuďom
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia, na diaľku (online)
Min. dĺžka projektu
do 9 mesiacov

Pomôž nám s ...

Hľadáme človeka, ktorý bude odborníkom na oblasť financií, exekúcie, pôžičiek... a svojimi konzultáciami pomôže nájsť východisko z náročných situácií rodinám i jednotlivcom, ktorí sa nachádzajú v krízovej životnej situácii. Spolupracovať bude najmä s naším kolegom, ktorý v Ulite poskytuje sociálnoprávne poradenstvo.

Zatiaľ máme ...

Komunitné centrum Kopčany funguje od roku 2004 a zameriavalo sa najmä na deti a mladých ľudí žijúcich a tráviacich voľný čas na tomto sídlisku. Obdobie "Korona krízy" prinieslo množstvo problémov do života dospelých ľudí a rodičov, čo spôsobilo rozšírenie poskytovaných služieb aj na sociálnoprávne poradenstvo, ktoré zastrešuje náš kolega. Práve on rieši s klientkami a klientami rôzne práve spory, podávanie žiadostí a konzultácie ohľadom finančnej situácie (dlhov a pod.).

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Vďaka konzultáciám a pomoci dobrovoľníka/čky v oblasti financií budeme môcť poskytnúť kvalitnejšie poradenské služby na sím klientkám a klientom.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

V našom tíme pracuje množstvo rôznorodých ľudí so skúsenosťami nielen v sociálnej a psychologickej oblasti. Tretí sektor a práca v ňom je plná kreativity, neustálych zmien a najmä hľadania riešení "AKO SA TO DÁ" a v tomto smere my v Ulite neustále posúvame hranice.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Naším cieľom je prostredníctvom poskytovania bezplatného poradenstva pomôcť klientkám a klientom zorientovať sa v problematike, s ktorou sa potýkajú, nájsť čo najlepšie a pre nich reálne riešenia, pomôcť vymotať sa zo spleti problémov, ktoré sa im v priebehu náročných životných situácii nahromadili.

Preferencie

3 hodín / mesačne
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • do 9 mesiacov
  • do 12 mesiacov

O organizácii

Ulita o.z.
Nezisková organizácia
Kopčianska 90
85101 Bratislava
Slovensko
Webové stránky
Profil organizácie