>
Dobrovoľnícky projekt Spolupráca na obsluhe a vývine softvérového nástroja na zálohovanie samosprávnych webov

Spolupráca na obsluhe a vývine softvérového nástroja na zálohovanie samosprávnych webov

Nezisková organizácia
softvérová podpora
softvérové aplikácie
softvérové inžinierstvo
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia, na diaľku (online)
Dĺžka projektu
dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov

Pomôž nám s ...

Transparency International pripravuje už od roku 2010 rebríčky transparentnosti miest, žúp, ale napríklad aj verejných firiem. Tie poskytujú verejnosti i samotným politikom a funkcionárom cenný pohľad nielen na úroveň otvorenosti ich inštitúcií voči verejnej kontrole, ale zároveň prinášajú aj množstvo inšpiratívnych príkladov dobrej praxe. Rebríčky zároveň vďaka širokej medializácií pomáhajú zvyšovať tlak na zavádzanie protransparentných riešení. Pri realizácií dátovo stále masívnejších rebríčkov, a tiež pri ich rastúcom význame, však narážame aj na úskalia, kedy predstavitelia samospráv či verejných firiem naše hodnotenie rozporujú a snažia sa ich spochybniť. My s nimi toto hodnotenie ochotne konzultujeme, no veľký problém predstavujú výhrady, pri ktorých nie sme schopní vyhodnotiť ich relevantnosť. Rebríček Sto najväčších miest a obcí, na ktorého najnovšej edícii aktuálne pracujeme:
https://samosprava.transparency.sk/rankings/cities

Spomínané prípady vznikajú, keď naši hodnotitelia na stránke daného mesta či firmy danú informáciu nenájdu (zaznamenáme napríklad, že v meste XY nezverejňujú zápisnice z rokovaní mestského zastupiteľstva), no po zverejnení rebríčka dané mesto namieta, že to nie je pravda a link s požadovanými údajmi nám zašle.

Pri takýchto dodatočných sťažnostiach potrebujeme dôkaz, že daný link alebo iná informácia sa na hodnotenom webe nachádzala aj v čase vyhodnocovania rebríčka. K týmto situáciám dochádzalo aj preto, že hodnotenie je časovo náročné a neraz prebieha aj v priebehu troch - štyroch mesiacov pred samotným zverejnením výsledkov. Len v prípade rebríčka transparentnosti 100 najväčších miest hodnotíme cca. 150 indikátorov a podindikátorov a celkovo tak musíme vyhodnotiť a zaznamenať údaje pre cca. 15 000 dátových bodov. Preto potrebujeme u niektorých sťažností dôkaz o existencii informácie na danom webe aj niekoľko mesiacov spätne.

Zatiaľ máme ...

Až do roku 2019 sme nedokázali overiť, či zápisnice neboli pridané na stránku až dodatočne po našej kontrole a naše hodnotenie tak bolo korektné.

Od roku 2019 dokážeme zálohovať hodnotené stránky v čase tvorby rebríčka a v prípade spomínaných výhrad prostredníctvom zálohy dokážeme skontrolovať, či sa daná informácia na zasielanom linku skutočne nachádzala aj v čase našej kontroly.

Vytváranie webových záloh je časovo náročné. Ide o poloautomatický proces s dodatočnou manuálnou kontrolou uložených dát. V niektorých prípadoch je treba ručne ladiť parametre ukladanie webovej stránky, pretože každá samosprávy aj firmy používajú rôznorodé webové technológie.

V sučasnosti celý zálohovací systém spravuje jeden dobrovolník.

Hľadáme preto ďalšiu expertnú posilu do tímu, človeka, ktorý by nám v čase hodnotenia webstránky daného mesta / župy / firmy, pomohol zálohovať ich webové stránky a ktorý by nám tiež pomohol z automatizáciou celého procesu.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Hľadáme preto dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku na pomoc s obsluhou a vývojom spomínaného softvérového riešenia, aby sme pri spomínaných dodatočných sťažnostiach vedeli poskytnúť dôkaz, že daný link alebo iná informácia sa na hodnotenom webe nachádzala aj v čase vyhodnocovania rebríčka.

Radi v našom tíme privítame človeka, ktorý má znalosť webových technológii, CI/CD nástrojov, skúsenosť s programovaním aspoň z niekoľkých projektov (na jazyku nezáleží) a najmä veľká chuť skúmať a hľadať optimálne riešenia.


Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Sme najvplyvnejšia protikorupčná neziskovka na Slovensku, stáž u nás prebieha v neformálnej atmosfére malého tímu 8 ľudí, pracovný čas je flexibilný, no polovicu z neho bude nutné tráviť osobne v kancelárii. Naším poslaním je je od roku 1998 znižovať korupciu a zvyšovať transparentnosť inštitúcií.
Získaj skúsenosť z prestížnej medzinárodnej protikorupčnej organizácii a zároveň skúsenosti s každodenným chodom neziskovej organizácie, s tvorbou a vývojom softvérového riešenia, ktoré napomáha výskumu v oblasti samosprávnych médií.

Naše existujúce zálohovacie riešenie využíva powershell skripty, ktoré cez nástroj HTTrack sťahujú weby na diskové úložisko. Proces je spúšťaný na diaľku cez GitLab pipeline. Zdrojový kód je verzovaný cez Git a celé existujúce riešenie predstavuje menej ako 600 riadkov kódu. V budúcnosti uvažujeme o prepísaní do jazyka Python a poohliadnutie sa po ďalších nástrojoch na zálohovanie webu.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Tvoja pomoc prispeje k efektívnejším možnostiam verejnej kontroly spravovaniu vecí verejných.

Preferencie

6.5 hodín / mesačne
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • vysokoškoláka
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
29. 7. 2022

Podobné projekty