>
Dobrovoľnícky projekt Prepájanie podnikavých ľudí v Banskobystrickom kraj

Prepájanie podnikavých ľudí v Banskobystrickom kraj

Projekt / iniciatíva bez právnej formy
zodpovedné podnikanie
vízia
spoznávanie a rozvoj talentov
projektový manažment
Miesto
Banskobystrický kraj
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Na diaľku (online), osobné stretnutia
Dĺžka projektu
krátkodobo, resp. max 3 konzultácie

Pomôž nám s ...

Vytvorením reprezentatívnej webstránky k nášmu projektu.

Zatiaľ máme ...

Sme vo fáze prípravy na prvý event, kde by sme chceli dostať podnikavých ľudí z BB kraja za účelom odovzdávania know-how od prednášajúceho, networkingu medzi učastníkmi plus má to byť pilotný event k pravidelne opakujúcim sa stretnutiam.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Ideálny výsledok spolupráce je pomoc si tvorbou a dizajnom webovej stránky.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Cieľom nášho projektu vytvoriť prostredie kde vznikajú nové vedúce osobnosti z rôznych oblastí a tým dopomôcť rozvoju nášho regiónu. A teda z dlhodobého hľadiska mať dopad na kvalitu života na Slovensku.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Dokázali by sme efektívnejšie oslovovať potenciálnych členov komunity a zaujať ich na toľko aby z nich boli aktívny členovia, ktorý participujú na rozvoji našej myšlienky.

Preferencie

  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
28. 12. 2022

Podobné projekty