>
Dobrovoľnícky projekt Animácia mobilizujúca k voľbám zo zahraničia: spomienky na detstvo a mladosť na Slovensku.

Animácia mobilizujúca k voľbám zo zahraničia: spomienky na detstvo a mladosť na Slovensku.

Nezisková organizácia
animácia
kreslenie
online
kampaň
animovaný
film
vectorová grafika
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Na diaľku (online)
Dĺžka projektu
krátkodobo, resp. max 3 konzultácie

Pomôž nám s ...

Hlasy zo zahraničia boli zásadné vo voľbách 2020 a v roku 2023 ich bude ešte viac. Volíme inak ako zvyšok SLovenska a preto má veľký dopad mobilizovanie voličov v zahraničí.

Pre mobilizačnú kampaň k voľbám zo zahraničia hľadáme animátora - tvorcu animácie, ktorá sa stane symbolom kampane.

Predkladaný scenár (sme otvorení diskusii, zjednodušovaniu atď.):Námet na scenár pre animáciu - flashback:

Detstvo

Dieťa na bicykli a niekto dospelý (rodič) mu pridŕža bicykel aby nespadlo. (emócia: prijímanie pomoci, dôvera)

Nakoniec ho nápomocná ruka púšťa a dieťa to s radosťou zvláda samé. (emócia: prvé úspechy, radosť)

Hľadanie húb v lese pod Tatrami s babičkou - dedkom. (emócia: rodina, tradície, príroda)

Dieťa sa pri stole učí písať a mama ho pohladká po hlave (láska, podpora).

Mladosť

Kopa sena, mladý párik sa drží za ruky (láska, partnerstvo, porozumenie).

Dospelosť

Lúčenie sa na stanici - odchod vladkom, slza. (smútok z odlúčenia).

Stretnutie s ľuďmi v cudzine - výzor iný, ale s úsmevom (napr. etnicky iní v tvári, ale usmiati) (obavy ktoré sa menia na úsmev z prijatia, priateľstvo).

Precitnutie že sa blížia voľby

Mladý človek má v ruke mobil a odosiela žiadosť o voľbu poštou. (pocit naliehavosti)

Poštár do schránky dáva obálku s úradnou pečiatkou (SK znak).

Mladý človek kráča na poštu a hádže obálku do poštovej schránky. Tam stretáva krajanov, ktorí tiež nesú obálky do schránky (spokojnosť, pocit zjednotenia).

Pohľad na pošt. schánku, do kt. viaceré ruky prinášajú poštové obálky s logom voľba poštou / srdcom doma a pod aby bolo zrejmé, že nejde len o listy, ale že voličov v zahraničí je omnoho viac. (pocit jednoty v spoločnom úsilí)

Zatiaľ máme ...

Máme ilustrátorku, ktorá môže nakresliť obrázky, kt. by bolo potrebné "rozpohybovať" :-)

Ale nebránime sa ani tvojmu osobnému výtvoru od A po Z.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Očakávaným výstupom dobrovoľníka je niekoľkosekundová animácia, ktorá vyvolá pozitívne emócie u občanov v zahraničí - na ich detstvo a mladosť a preto sa rozhodnú online podať žiadosť o voľbu poštou. A následne voliť.

Animácia bude používaná online - na soc. sieťach, v online médiách a v TV.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Ponúkame participáciu na zásadnej kampani v histórii Slovenska. Animácia bude identifikačným prvkom kampane, cez ktorú si ju zapamätajú ľudia, médiá.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Vďaka tvojej animácii sa podarí motivovať cca 100.000 ľudí, aby volili zo zahraničia.

Preferencie

  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
7. 6. 2023

Podobné projekty