>
Dobrovoľnícky projekt Právny konzultant/ka

Právny konzultant/ka

Nezisková organizácia
právo
právo
obchodné právo
občianske právo
hudba
vzdelávanie
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Na diaľku (online)
Dĺžka projektu
dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov

Pomôž nám s ...

Hľadáme právnika so špecializáciou na obchodné a občianske právo, ktorý miluje hudbu a chce pomôcť rozvíjať hudobné školstvo na Slovensku. 

Máš skúsenosti s právnym poradenstvom pre občianske združenia? Si absolvent alebo mladý profesionál so špecializáciou na obchodné a občianske právo? Máš vášeň pre hudbu a chceš byť súčasťou hudobnej komunity? Poď nám pomôcť s projektom, ktorý má ambíciu meniť hudobné školstvo na Slovensku k lepšiemu.

Čo potrebujeme? 

 • Právne poradenstvo v oblasti predaja vzdelávacích aktivít na diaľku 

 • Právne poradenstvo k organizácii podujatí s ubytovaním a stravou pre mládež 

 • Poradenstvo pri vývoji nových produktov

 • Konzultácie aktivít združenia s projektovým a finančným manažérom

Koho hľadáme?

 • Právne vzdelanie, ideálne vysokoškolské II. stupňa - plusom je ak sa špecializuješ na obchodné a občianske právo

 • Si absolvent, mladý profesionál alebo odborník, ktorý chce pomôcť začínajúcej vzdelávacej organizácii

 • Uvítame, ak máš skúsenosti s NGO, občianskymi združeniami, vzdelávacími alebo kultúrnymi organizáciami

 • Máš vášeň pre hudbu a chceš sa podieľať na rozvoji hudobného školstva na Slovensku

Zatiaľ máme ...

Organizujeme hudobné workshopy na ZUŠ, festivaloch, pripravujeme zaujímavé masterclasses so slovenskými aj zahraničnými hudobníkmi a pravidelne organizujeme jam sessions pre mladých hudobníkov. Rozvíjame komunitu, ktorá je postavená na vzájomnej podpore profesionálneho, ale aj ľudského rastu.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Naším poslaním je vzdelávať, motivovať a inšpirovať budúcu generáciu profesionálnych aj laických hudobníkov.

Našim dlhodobým cieľom je založiť modernú, multižánrovú a medzinárodnú Hudobnú vysokú školu na Slovensku. Bude zameraná na súčasné štýly (pop, jazz, elektronika) a rôzne povolania v hudobnom priemysle: performer, skladateľ, songwriter, manažér, booker, zvukár a iné.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Získaš skúsenosti ohľadom fungovania neziskovej organizácie, možnosť zúčastňovať sa na našich hudobných eventoch, spoznať hudobnú komunitu a pomôcť budovať hudobnú školu medzinárodnej úrovne.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Chceme vyvinúť nové vzdelávacie produkty, legálne ich zastrešiť a všeobecne zvýšiť transparentnosť našich aktivít.

Preferencie

1 hodín / týždenne
 • vysokoškoláka
 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • profesionála
 • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
2. 5. 2023

Podobné projekty