Dobrovoľnícky projekt Pomoc pri tvorbe webu

Pomoc pri tvorbe webu

Nezisková organizácia
web
dizajn
wordpress
webstránka
dobrovoľníctvo
Miesto
Prešovský kraj
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia, na diaľku (online)

Pomôž nám s ...

Pomôž nám s vytvorením online zázemia a redizajnom starej webstránky na novú. Reprezentatívnu, jednoduchú, sviežu, minimalistickú a user-friendly.

Zatiaľ máme ...

Prešovské dobrovoľnícke centrum (ďalej „PDC“) chce byť kvalitnou občianskou organizáciu, ktorá bude prispievať k zvyšovaniu občianskej participácie na rozvoji regiónu prostredníctvom dobrovoľníctva, žiaľ dlhodobo bojuje s finančnou nestabilitou a personálnou poddimenzovanosťou. Nevie preto naplniť svoj potenciál a venovať sa aktivitám v takom rozsahu, v akom by to prešovský kraj potreboval. Dôsledkom je aj výrazné zníženie povedomia o dobrovoľníctve a jeho vnímania širokou verejnosťou. Je až neuveriteľné, že PDC dokázalo zrealizovať niekoľko projektov, do ktorých sa zapojili desiatky až stovky dobrovoľníkov, bez adekvátneho zázemia. Súčasnú situáciu chceme napraviť a jedným z prvých krokov je vytvorenie novej webstránky ako jedného zo základných komunikačných nástrojov (nielen) v záujme optimalizácie procesu prepojenia dobrovoľníka a organizácie, ktorá jeho pomoc potrebuje. Zatiaľ máme zastaranú stránku ťažkopádnu na zmeny, s veľkým priestorom na zlepšenie a inováciu.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Potrebujeme pomoc šikovného dobrovoľníka/čky, ktorý/á v spolupráci s nami vytvorí PDC online zázemie a zmení zastaranú, v niektorých smeroch nefunkčnú, resp. „user-unfriendly“ webstránku na novú – reprezentatívnu, jednoduchú, sviežu, minimalistickú, v dobrom zobrazení na PC aj na mobile. Prehľadne ukáže stručné informácie o PDC, súčasnom dianí a aktuálne dobrovoľnícke príležitosti. Obsahovať bude jednoduchý registračný formulár pre dobrovoľníka, aj pre organizácie, ktoré dobrovoľnícku pomoc hľadajú, a z týchto údajov budú zároveň vytvárané databázy. Ideálom je webstránka čo možno najjednoduchšia na následnú dlhodobú obsluhu a aktualizovanie samotným tímom PDC.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Staneš sa súčasťou otvoreného mladého tímu nadšeného pre idey dobrovoľníctva. Spoznáš nových ľudí v rozmanitých oblastiach, dostaneš možnosť získať nové skúsenosti a profesne rásť.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Spoločne zefektívnime online fungovanie Prešovského dobrovoľníckeho centra ako jedinečnej organizácie v prešovskom regióne. Podporujeme získavanie širokospektrálnych zručností, zlepšenie kvality života ľudí, najmä znevýhodnených skupín, a životného prostredia. Aktívne a motivované dobrovoľníctvo podporuje sebarozvoj, kritické myslenie, pomáha meniť stereotypné postoje, zmierňuje názorové rozdiely, buduje vzájomnú úctu, spolupatričnosť a výrazne stmeľuje komunitu. Umožňuje reálne sa podieľať na zmene a občiansky sa aktivizovať. Prešov, krajské mesto v ekonomicky slabom regióne s dlhodobo vysokou nezamestnanosťou, potrebuje kvalitnú občiansku organizáciu, ktorá bude prispievať k zvyšovaniu občianskej participácie na rozvoji regiónu prostredníctvom dobrovoľníctva. Tento projekt je pre PDC jedným zo základných krokov, ako sa ňou v súlade so svojím potenciálom naplno stať.

Preferencie

20 hodín / mesačne
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála