>
Dobrovoľnícky projekt Pomoc a konzultácie k aktivizácii komunity

Pomoc a konzultácie k aktivizácii komunity

Nezisková organizácia
projektový manažment
financie
marketing
vzdelávacie aktivity
kritické myslenie
dobrovoľníci
aktívne občianstvo
Miesto
Nitriansky kraj
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Na diaľku (online), osobné stretnutia
Dĺžka projektu
dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov

Pomôž nám s ...

Radi by sme konzultovali témy ohľadom aktivizovania a udržania fungujúcej komunity, prípadne jej "rastu". Potrebujeme poradiť, ako ľudí k projektu "pripnúť" nielen ako užívateľov, ale tiež tvorcov vízie, jednotlivých aktivít, udalostí. Naším projektom je výsadba a budovanie zelenej oázy v obytnej štvrti, realizujeme tu workshopy, vzdelávanie pre školy, komunitné stretnutia.

Zatiaľ máme ...

V období od začiatku 2022 sme ako občianske združenie zahájili budovanie a vysádzanie zeleného priestoru pre spoločné užívanie rôznymi vekovými kategóriami v obytnej štvrti. Spoločnými výsadbami v rámci komunity a v spolupráci so spádovou školou priestor "ožil", prilákal veľké množstvo ľudí aj z iných častí mesta. Výsadbou širokej škály rastlinstva, levanduľového políčka, medonosnej lúky, ale hlavne výsadbou lipovej aleje so symbolikou stromov sme dokázali priestor ponúknuť nielen na prechod, mnohí ľudia k nám radi zájdu na krátke zotrvanie v Aleji, posedenie na lavičkách, stretnutia so susedmi. Možnosť využívať priestor dostali blízke školy, na vyučovanie, ale aj školský klub k nám chodia žiaci 1.stupňa.  Rovnako plánujeme zintenzívniť aktivity pre seniorov z domova dôchodcov v blízkosti. S nadšením prijatou aktivitou bol komunitný piknik pre rodiny s deťmi spojený s večerným koncertom domácej hudobnej skupiny. Dokončili sme vybudovanie zázemia pre aktivity v nepriaznivom počasí, zabezpečili sme väčší záhradný domček a tiež domček pre náradie využívané pri výsadbách, vzdelávacích aktivitách, workshopoch s prírodnou tematikou či starostlivosti o úle. Projekt má predovšetkým lokálny záber, zároveň má významný rozmer udržateľnosti pre ďalšie obdobia a rôzne cieľové skupiny.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Očakávame, že dobrovoľník prinesie nové nápady a skúsenosti s aktivizovaním, rozširovaním príslušnej komunity. Viac zapojených a angažovaných ľudí nám potom umožní si v rámci roka rozvrhnúť aktivity a udalosti tak, aby sme dokázali efektívne zastrešiť všetky oblasti v rámci našej vízie ( komunita, kultúra, vzdelávanie, enviro témy), ideálne ich dokázali prepájať, boli schopní ich primerane odfinancovavať a každým rokom rásť. Čím širšia bude komunita, tým živšie bude v Aleji na Prameni.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Pridáš sa k tímu skúsených, angažovaných a zanietených ľudí, pre ktorých je starostlivosť o životné prostredie, umenie a vzdelávanie silnou hodnotou. Získaš množstvo ďalších životných zručností, zažiješ podporné a akceptujúce prostredie, pomôžeš dobrej veci, uvidíš výsledky svojej práce.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Vďaka tvojmu zapojeniu sa do projektu budeme môcť s vyššou frekvenciou a tiež kvalitou poskytovať priestor pre rôzne cieľové skupiny. Staneme sa tak miestom, ktoré bude "živým a rastúcim organizmom". Tvoj iný pohľad bude užitočný pre cielené a efektívne napĺňanie potrieb a očakávaní ľudí, ktorí k nám nielen prídu, ale budú mať záujem sa opakovane vracať.

Preferencie

2 hodín / týždenne
  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
16. 2. 2023

Podobné projekty