>
Dobrovoľnícky projekt Tvorba článkov na web

Tvorba článkov na web

Nezisková organizácia
tvorivé písanie
tvorba contentu
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Na diaľku (online)
Dĺžka projektu
dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov

Pomôž nám s ...

Radi vyjadrujete svoje myšlienky prostredníctvom písaného slova? Máte vášeň pre ekonómiu a podnikanie a viete tieto témy pútavo a kreatívne preniesť do textu? Ak áno, hľadáme práve Vás!

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Hľadáme niekoho so schopnosťou vytvárať kreatívny obsah. Niekoho kto má skúsenosti s písaním o témach súvisiacich s ekonómiou, podnikaním a súčasnými trendmi. Ideálne so schopnosťou pretaviť komplexné ekonomické koncepty do prístupného a zaujímavého jazyka pre bežného čitateľa, tzv. "ľudskou rečou" :-)

Hľadáme niekoho kto:

  • má znalosti v oblastiach, ktoré pokrývame: financie, ekonomika, dane, účtovníctvo, manažment, marketing atď.

  • kreatívne myšlienky a inovatívne prístupy k tvorbe obsahu. Ak máte nápady na nové témy alebo spôsoby, ako prilákať čitateľov bude to u nás viac než vítané.

  • jasný a zrozumiteľný písomný prejav. Schopnosť písania informatívnych, dobre štruktúrovaných a zaujímavých článkov je pre nás kľúčová.

  • zmysel pre zodpovednosť a dodržiavanie stanovených termínov. Očakávame spoluprácu od niekoho spoľahlivého, kto dokáže dodržiavať časové harmonogramy.

  • je otvorený spätnej väzbe a schopný komunikovať s ostatnými členmi tímu.

Hľadáme nielen niekoho, kto dokáže vytvoriť nový obsah, ale aj niekoho, kto môže prispieť k zlepšeniu už existujúcich materiálov. Chceme, aby nový člen tímu aktívne spolupracoval s ostatnými členmi tímu a prispieval k rozvoju a zdokonaľovaniu nášho webu ako celku.

Cieľom našej spolupráce je vytvoriť atraktívny a hodnotný obsah, ktorý bude prínosný pre našich čitateľov a prispeje k posilneniu našej pozície ako zdroja informácií o témach podnikania, financií a ekonomiky. Chceme dosiahnuť, aby naši čitatelia našli v našich článkoch relevantné informácie, ktoré im pomôžu lepšie porozumieť a úspešne sa orientovať v komplexnom svete podnikania a finančných trhov.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Motivujeme našich členov tímu k tvorbe obsahu, ktorý nie je len informatívny, ale aj inšpirujúci. Pri spolupráci na našich projektoch sa naučíte vyhľadávať relevantné informácie, zlepšovať svoje písanie a komunikačné schopnosti. Taktiež Vám poskytneme priestor na prezentovanie vlastných nápadov a myšlienok.

Jedinečnosť našej platformy spočíva v tom, že neustále sledujeme aktuálne trendy a reagujeme na nové výzvy v oblasti podnikania. To znamená, že sa budete podieľať na tvorbe obsahu, ktorý je vždy aktuálny a relevantný pre našu cieľovú skupinu. Spoznáte rozmanitosť tém a získate pohľad do sveta podnikania, financií a ekonomiky z rôznych perspektív.

Okrem toho vytvárame inkluzívne prostredie, kde si môžete rozšíriť svoju sieť kontaktov, spoznať inšpiratívnych ľudí a podieľať sa na tvorbe obsahu, ktorý má skutočný vplyv. Veríme, že Váš prínos môže mať významný dopad na našu komunitu a zároveň Vám poskytneme príležitosť na osobný a profesionálny rozvoj.

Ak máte túžbu zdieľať svoje myšlienky s našou čitateľskou komunitou, radi by sme vás privítali v našom tíme! U nás neexistujú hranice pre Vašu kreativitu a plne Vás podporíme pri budovaní Vášho portfólia článkov. Pridajte sa k nám a pomôžte nám rozvíjať diskusiu o podnikateľskom prostredí na Slovensku.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Vaše články budú jedným z kľúčových nástrojov na budovanie povedomia o našej iniciatíve. Môžete pomôcť ľuďom lepšie pochopiť súvislosti v oblasti ekonomiky, financií, marketingu, legislatívy atď. Spoločne tak môžeme zvýšiť informovanosť a schopnosť nielen našej komunity ale aj širokej verejnosti čeliť súčasným výzvam.

Preferencie

3 hodín / týždenne
  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
31. 1. 2024

Podobné projekty