Vzdelávanie mládeže v oblasti ľudských práv

Nezisková organizácia
vzdelávanie pre deti
ľudské práva
demokracia
neformálne vzdelávanie
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia
Min. dĺžka projektu
do 9 mesiacov

Pomôž nám s ...

V programe Otvorené školy hľadáme dobrovoľníkov, ktorí budú tento školský rok realizovať workshopy vo "svojej" triede na témy ako rasizmus, LGBTIQA+, feminizmus, klimatická kríza, atď. Dobrovoľník/čka bude zároveň na "svojej" škole pracovať aj so žiackou školskou radou, sledovať ich prácu, podporovať aktívnu a zmysluplnú participáciu ich členov na chode školy.

Zatiaľ máme ...

Program Otvorené školy úspešne funguje už štvrtý rok. V školskom roku 2020/21 sa našim dobrovoľníkom napriek pandémii podarilo uskutočniť 25 workshopov a 10 stretnutí so žiackymi školskými radami na 4 zapojených školách, zasiahli tak približne 100 žiakov (7. a 8. ročník ZŠ).

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Od dobrovoľníka/čky očakávame:

- realizáciu aspoň 6 workshopov (90 minút) v zapojenej triede
- realizáciu aspoň 3 stretnutí s členmi žiackej školskej rady
- účasť na dobrovoľníckych školeniach (zväčša v soboty) v rozsahu 10 dní zameraných na rozvoj lektorských a komunikačných zručností
- stotožnenie s hodnotami otvorenej spoločnosti

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

- možnosť zažiť školský svet nielen spoza lavice, ale aj spred tabule
- príležitosť vytvárať priestor pre mladých ľudí na formovanie názorov a diskusiu o aktuálnych témach
- zvýšiť mieru empatie mladých pre často znevýhodňované skupiny ľudí
- zlepšiť a precvičiť si svoje facilitačné, prezentačné, komunikačné zručnosti
- stať sa súčasťou komunity mladých ľudí (bývalí a súčasní dobrovoľníci) so skvelými nápadmi a motiváciou ich uskutočňovať

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Aj vďaka tvojej pomoci prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania podporíš demokratické prostredie na školách a výchovu k občianstvu.

Preferencie

15 hodín / mesačne
  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • do 9 mesiacov

O organizácii

Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation / NOS-OSF
Nezisková organizácia
Baštová 5
811 03 Bratislava
Slovensko
Webové stránky
Profil organizácie