>

Obcianske združenie - ako úspešne realizovať projekt

Nezisková organizácia
projektový manažment
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Na diaľku (online)
Dĺžka projektu
dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov

Pomôž nám s ...

Sme občianske združenie, ktoré chce vytvárať a zlepšovať mimoškolské  aktivity a jazykové zručnosti u detí a dospelých. Potrebujeme podporu s finančnou stratégiou, ktorá by nám umožnila realizovať stabilne projekty.

Zatiaľ máme ...

schválené občianske združenie

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Pomôž nám s ...

marketing: pomoc pri zviditeľnení sa

financie: ako písať úspešné projekty, poradenstvo s cenovou stratégiou, ako dlhodobo viesť občianske združenie

vzdelávacie aktivity:  spoluprác so školami a pedagógmi

poradenstvo: zážitkové vzdelávanie, nové formy vzdelávania

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Vďaka zaujímavým podujatiam, kurzom, či skúsenostiam v zahraničí môžeš nielen rásť, ale aj spoznať zaujímavé inšpiratívnych lektorov.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Chceme prispieť k vytvoreniu vzdelanej spoločnosti, kde každý jednotlivec spozná svoje jazykové talenty a využije ich v profesionálnom živote. Najvyšším cieľom je podpora jazykovej gramotnosti detí a sebapoznanie. Všetko je o práci s nimi, aby sa mohli spoznať, kým chcú v budúcnosti byť a ako chcú žiť.

Preferencie

  • profesionála
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
16. 11. 2022

Podobné projekty