Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok

Nezisková organizácia
koordinácia dobrovoľníkov
dobrovoľníctvo
Ľudské práva
fundraising
advokacia
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Na diaľku (online)
Min. dĺžka projektu
do 12 mesiacov

Pomôž nám s ...

Rád/a podporuješ mladých ľudí v ich nápadoch, hľadaní potenciálu a raste? Nemáš problém komunikovať s rôznymi ľuďmi, vybavovať a riešiť, čo je treba? Tak hľadáme práve teba, na budovanie mostu medzi tímom a odborníkmi/čkami Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a dobrovoľníkmi/čkami vo veku 18-25 rokov. Tvojou hlavnou úlohou bude vytvoriť a koordinovať tím mladých ľudí, ktorí nám budú pomáhať v rôznych oblastiach a zároveň nadobúdať zručnosti, skúsenosti,  si vytvárať si vlastné príležitosti.

Zatiaľ máme ...

Vzťahovej a sexuálnej výchove v školách aj mimo nich sa venujeme už nejaký ten rok a pokúšame sa o systematické zmeny. Podarilo sa nám nadviazať spolupráce s kľúčovými inštitúciami a zorganizovať protesty v partnerstve s lokálnymi ľudskoprávnymi organizáciami. Teraz chceme ísť o krok ďalej a zapojiť verejnosť a kľúčových partnerov do zavedenia systémovej vzťahovej a sexuálnej výchovy a obhajovaní sexuálnych a reprodukčných práv. To znamená príprava a výpomoc v rôznych sférach ako je marketing, advokácia, fundraising a rovesnícke aktivity. 


Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Chceme vytvoriť tím mladých ľudí, ktorí budú mať tímového ducha a budú môcť v našej organizácii rásť a zároveň sa podieľať na zavedení vzťahovej a sexuálnej výchovy. Tiež nadobudnú a/alebo zlepšia svoje zručnosti v oblasti obhajovania sexuálnych a reprodukčných práv. 


Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Budeš členom/členkou veľmi unikátneho tímu, taká je pravda. Na Slovensku nie je organizácia ani jednotlivci, ktorí by robili to, čo robíme my, preto budeš mať možnosť stáť pri zrode výnimočných projektov. Sme navyše členská organizácia International Planned Parenthood Federation, vďaka ktorej môžeš získavať medzinárodné skúsenosti a prepájať sa s ľuďmi aj zo zahraničia.

Okrem toho ti ponúkame férovú komunikáciu, rešpekt, spoznáš vynikajúce odborníčky a odborníkov na témy vzťahovej a sexuálnej výchovy. Ak prípadne zistíš, že sa ti s nami fakt páči, radi budeme hľadať možnosti, ako sa u nás realizovať aj ďalej.


Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Ak nám pomôžeš s koordináciou mladých ľudí ozaj dobre, bude to mať dopady nielen na našu organizáciu, ale najmä na mládež, ktorá je našou hlavnou cieľovou skupinou. Dodatočne nám pomôžeš šíriť dôležité info o prevencii násilia a obťažovania, o zdraví, bezpečí, súhlase, sexualite, sexuálnych a reprodukčných právach a ďalších témach. Predstav si, koľko dobra to vie narobiť.


Preferencie

2 hodín / denne
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • do 12 mesiacov

O organizácii

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo
Nezisková organizácia
Klincová 35
82108 Bratislava
Slovensko
Webové stránky
Profil organizácie