>
Dobrovoľnícky projekt Maturita v divadle

Maturita v divadle

Nezisková organizácia
umenie
umenie a kultúra
divadlo
stáž
literatúra
maturita
marketing
tvorba propagačných materiálov
Miesto
Bratislavský kraj
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Na diaľku (online), osobné stretnutia

Pomôž nám s ...

Hľadáme človeka na digitálnu komunikáciu s veľkými slovenskými firmami/inštitúciami na základe už prebiehajúcej spolupráce a na komunikáciu s novými potencionálnymi spoluprácami.

Zatiaľ máme ...

V súčasnosti aktívne komunikujeme a nadväzujeme spoluprácu s jednou komerčnou bankou, bratislavským samosprávnym krajom a pár verejne známymi osobnosťami. Sme občianske združenie venujúce sa vytváraniu divadelných inscenácii za účelom zlepšenia prípravy študentov stredných škôl na maturitnú skúšku. Za týmto účelom oslovujeme firmy s možnosťou sa finančne podieľať na realizácii projektu.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Potrebujeme pomoc s oslovovaním väčších slovenských príp. zahraničných firiem a dohodnúť spoluprácu s divadelným projektom Maturita v divadle.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Budeš súčasťou tímu inovatívnych ľudí, ktorým záleží na vzdelaní a kultúre na Slovensku. Spoznáš nových ľudí najmä z oblasti kultúry a vzdelávania. Získaš nenahraditeľné skills v online komunikácii s veľkými firmami a tak aj nadobudnúť nove priame kontakty, ktoré ti dokážu pomôcť aj v neskorších projektoch. Ak budeš chcieť, budeš sa môcť zapájať aj do iných našich aktivít s možnosťou finančnej odmeny.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

S tvojou pomocou získame potrebné finančné prostriedky na realizáciu a dlhodobú chod nášho projektu Maturita v divadle.

Preferencie

  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
24. 8. 2022
27. 8. 2022

Podobné projekty