PREDLŽUJEME DEADLINE - Junior rozvojový/-á dobrovoľník/-čka s expertízou v oblasti sociálnej práce

PREDLŽUJEME DEADLINE - Junior rozvojový/-á dobrovoľník/-čka s expertízou v oblasti sociálnej práce

ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie Profil organizácie
Nezisková organizácia
afinita k administratívnym úlohám
silný záujem o tému rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
orientácia v témach sociálnej práce, sociálneho vylúčenia a inklúzie zraniteľných skupín výhodou
september 2021
ideálny začiatok projektu
12 mesiacov
min. dĺžka projektu

Preferencie

160 hodín / mesačne
 • vysokoškoláka
 • mladého profesionála
 • 12 mesiacov

O organizácii

ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie
Nezisková organizácia
Cablkova 3305/3
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Webové stránky
Profil organizácie

Pomôž nám s ...

Dobrovoľník/čka sa bude podieľať na rozvoji programov, ktoré sú zamerané na zvyšovanie kvality života seniorov a pomoc ľuďom bez domova.

Zatiaľ máme ...

Tvoja pomoc bude kľúčová pri ďalšom rozvoje a udržateľnosti programov tvojej hosťujúcej organizácie Čovekoljublje, ale i zviditeľňovaní a globálnom vzdelávaní v tejto oblasti.

Čovekoljublje pôsobí v Belehrade, v Srbsku už od roku 1991 a v oblasti humanitárnej pomoci má bohaté skúsenosti. Vo svojich počiatkoch pomáhala ľuďom zasiahnutými vojnou, dnes už v bývalej Juhoslávii. Posledné roky sa venuje rôznym zraniteľným skupinám ako obete násilia, seniori, bývalí väzni, uchádzači o azyl a mnoho ďalších. Programy Čovekoljublje ako aj aktivity humanitárnej intervencie dlhodobo vytvárajú priestor pre aktívne angažovanie dobrovoľníkov. Počas 15 rokov zapojila viac ako 300 dobrovoľníkov v Srbsku, Čiernej hore, Bosne a Hercegovine. V roku 2020 pod supervíziou ADRA Slovensko získala certifikáciu EU Aid Volunteers (EUAV), ktorou splnila štandardy v oblasti ochrany a bezpečnosti, manažmentu rizika, odborného manažmentu dobrovoľníctva atď.

Organizácia okrem Belehradu pôsobí v štvrtom najväčšom meste Srbska, Kragujevac, kde má pobočku, ktorá riadi niekoľko jej rozvojových programov v priľahlých regiónoch. Dobrovoľník/čka bude esenciálnou súčasťou rozvoja týchto programov, predovšetkým však týchto:

 • Zvyšovanie kvality života seniorov a advokácia za lepšie uplatňovania ich práv. Ide o program s dlhoročnou tradíciou. V poslednom období sa špecificky sústreďuje na vidiecke oblasti, kde podľa posledných prieskumov organizácie sú najohrozenejšou skupinou ženy - seniorky. Z tohto dôvodu tu implementuje projekt zameraný na rodovú spravodlivosť.

 • Práca a pomoc ľuďom bez domova, najmä s vyšším vekovým zastúpením. Organizácia nedávno otvorila novovybudovaný útulok pre ľudí bez domova. Útulok komunitného charakteru dočasne slúžil pre potreby starostlivosti o ľudí bez domova ohrozených pandémiou covid-19. V čase prítomnosti dobrovoľníka/čky bude opäť slúžiť pôvodnému účelu. Služby, ktoré bude poskytovať – ubytovanie (zakomponovaný bezbariérový prístup), strava, sociálna a zdravotná starostlivosť.


Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Z pohľadu dlhodobých dopadov chceme dosiahnuť:

 • Podporu napĺňania cieľov udržateľného rozvoja Srbsku

 • Posilnenie kapacít miestnej organizácie a miestnych zraniteľných komunít

 • Posilnenie dlhodobého partnerstva ADRA Slovensko s Čovekoljublje a podpora rozvojovej spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom

 • Budovanie kapacít slovenských občanov/ občianok v oblasti humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce

 • Zvýšenie informovanosti slovenskej verejnosti o situácii v Srbsku a miestnych zraniteľných komunitách

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

ADRA Slovensko pokračuje v úspešnej tradícii vysielania rozvojových a humanitárnych dobrovoľníkov do tretích krajín. Tento rok opäť prostredníctvom programu Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) získajú dvaja Slováci či Slovenky možnosť získať túto jedinečnú skúsenosť v našich dvoch partnerských organizáciách v Srbsku – ADRA a Čovekoljublje.

Už takmer 20 rokov je súčasťou Oficiálnej rozvojovej pomoci (ang. ODA) spolupráca Slovenska s regiónom západného Balkánu, ktorá sleduje ciele úspešnej integrácie tohto regiónu do EÚ. Ponúkame ti jedinečnú príležitosť byť toho súčasťou.

Dobrovoľníctvo tohto typu je vstupenkou do sveta humanitárnej a rozvojovej pomoci. Môžeš veriť, máme overené :)

Ak máš ambíciu pomáhať iným a vykonávať prácu s celospoločenským dosahom, napr. v podobe zlepšovania životných podmienok tých najzraniteľnejších skupín, láka ťa zahraničná skúsenosť, si na správnej adrese. Pozícia je vhodná aj pre čerstvých absolventov.

VIAC INFORMÁCIÍ o profile vhodného uchádzača, nákladoch vyslania a výberovom procese nájdeš na našom webe: https://www.adra.sk/hladame-dobrovolnikov-cky-do-srbska/

Ak tvoje zručnosti zodpovedajú aspoň čiastočne zverejnenému profilu (viď na webe), pošli svoje CV, motivačný list (v anglickom jazyku), súhlas so spracovaním OÚ, čestné prehlásenie o zdravotnom stave (v slovenčine) do 15.6. na volunteering@adra.sk.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Tvoja pomoc bude kľúčová pri ďalšom rozvoje a udržateľnosti programov tvojej hosťujúcej organizácie Čovekoljublje, ale i zviditeľňovaní a globálnom vzdelávaní v tejto oblasti.

V rámci uvedených programov bude dobrovoľník/čka vykonávať:

 • Humanitárnu asistenciu v podobe distribúcie balíčkov pre seniorov žijúcich vo vidieckych oblastiach

 • Spolu s miestnym tímom bude buď priamo realizovať zisťovanie potrieb senioriek alebo sekundárne spracovávať získané dáta podľa inštrukcii projektového manažmentu

 • Zvyšovanie povedomia o potrebách senioriek v rurálnych oblastiach podporou/ realizáciou verejných alebo online podujatí či asistenciou pri tvorbe informačných kampaní

 • Asistovať pri/ dizajnovaní, plánovaní a samotnej realizácií denných pracovných aktivít klientov útulku, ktoré majú charakter ergoterapie ako súčasť sociálnej starostlivosti (podpora starších dospelých, ktorí prežívajú fyzické a kognitívne zmeny, vedúca k uspokojeniu ich potrieb)

Na dennej či týždennej báze bude dobrovoľník/-čka vykonávať aj administratívne úlohy, vyhľadávať a zapájať sa do získavania nových projektových príležitostí a ďalšie úlohy spojené s projektovým riadením. Bude mať možnosť posilniť kapacity tímu Čovekoljublje v závislosti od svojho kompetenčného portfólia.