Budovanie merchu

Nezisková organizácia
grafický dizajn
komunikácia
logo
merch
skauting
Miesto
Bratislavský kraj
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia, na diaľku (online)
Min. dĺžka projektu
do 3 mesiacov

Pomôž nám s ...

Plánujeme vytvoriť vlastný merch, ktorý nám pomôže pri komunikovaní s verejnosťou, mestom, partnermi i vlastnými členmi.

Zatiaľ máme ...

Naša strešná organizácia (Slovenský skauting) ponúka všeobecný merch, ktorý využívame. Naša jednotka má niektoré vlastné vizuálne materiály. Prebehli diskusie o možnom vzhľade a type merchu.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Očakávame, že nám dobrovoľník pomôže sfinalizovať výber a graficky pripraví produkt.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Dobrovoľník získa skúsenosti s fungovaním v treťom sektore. Ponúkame viaceré životné zručnosti ako práca v tíme, manažovanie, prezentáčné zručnosti a pod. Je vítaný na našich akciách, či výletoch do prírody :)

V prípade skauta/skautky bude mať možnosť zažiť atmosféru v najväčšom zbore v najväčšej skautskej oblasti.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Podarí sa nám jednotne komunikovať s verejnosťou, budovať identitu u našich členov a povedomie v našom meste.

Preferencie

3 hodín / týždenne
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • do 3 mesiacov
  • do 6 mesiacov