>
Dobrovoľnícky projekt Hľadáme projektového manažéra/manažérku :-)

Hľadáme projektového manažéra/manažérku :-)

Nezisková organizácia
vedenie projektov
projektový manažment
verejné podujatie
organizácia eventov
Miesto
Bratislavský kraj
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia
Dĺžka projektu
dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov

Pomôž nám s ...

Hľadáme šikovného jednotlivca, ktorý by nám dlhodobo pomáhal s organizáciou podujatí a obohatil náš tím. Ak ste nadšený/-á organizátor/-ka a máte aspoň nejaké skúsenosti s prípravou konferencií, diskusií, workshopov, prednášok alebo networkingových stretnutí, hľadáme práve Vás🎉

Zatiaľ máme ...

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Očakávame, že nový člen tímu na pozíciu projektového manažéra pre "Novú generáciu podnikateľov" prinesie do tímu svoje organizačné schopnosti a manažérske skúsenosti. Hľadáme niekoho, kto bude aktívne prispievať k efektívnemu organizovaniu našich podujatí a aktivít v rámci projektu.

Nový člen tímu by mal:

  • byť schopný efektívne plánovať, koordinovať, riadiť všetky aspekty projektu a realizovať rôznorodé podujatia vrátane plánovania podujatí, komunikácie s účastníkmi, a zabezpečenia plynulého priebehu aktivít.

  • byť zodpovedný/á za komunikáciu s externými partnermi a lektormi podujatí.

  • aktívne podporovať spoluprácu v tíme a s externými organizáciami.

  • priniesť nové a inovatívne nápady na organizovanie podujatí a programov zameraných na podporu mladých a začínajúcich podnikateľov.

  • byť schopný identifikovať potreby a očakávania cieľovej skupiny mladých podnikateľov a prispievať k vytváraniu a implementácii programov, ktoré pre nich budú prínosné.

Výsledkom spolupráce by mala byť úspešná realizácia podujatí, ktoré prinesú pridanú hodnotu mladým podnikateľom a prispejú k ich úspechu v podnikateľskom svete. Chceme, aby sa projekt "Nová generácia podnikateľov" stal uznávanou iniciatívou, ktorá poskytuje praktickú podporu a inšpiráciu pre mladých ľudí pri zakladaní a rozvíjaní vlastného podnikania.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Spoluprácou s nami získate príležitosť na rozvoj a osobný rast. Veríme, že účasť v našich projektoch nie je len o tom, čo môžeme dosiahnuť spoločne, ale aj o tom, čo môžete získať Vy. Budete súčasťou tímu, ktorý verí v silu spolupráce a inovácie.

Spoznáte dynamické prostredie podnikateľskej kreativity a nadviažete kontakty s rôznymi inšpiratívnymi ľuďmi. Naučíte sa efektívne plánovať a organizovať podujatia, čím si rozšírite svoje zručnosti a získate cenné skúsenosti v oblasti projektového manažmentu.

Veríme, že náš projekt je špeciálny práve tým, že kombinuje inovácie a podnikateľského ducha. Budete súčasťou kreatívneho tímu, ktorý sa snaží meniť svet prostredníctvom podnikania. Prinášame dobrovoľníkom a novým členom tímu nielen príležitosť podieľať sa na niečom zmysluplnom, ale aj možnosť rozvíjať svoje schopnosti.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Začlenením sa do našej iniciatívy a Vašou aktívnou účasťou prispejete k dlhodobému a udržateľnému rastu a úspechu našej organizácie a komunity mladých podnikateľov. S Vašou pomocou dosiahneme naplnenie našej vízie – vytvoriť prostredie, kde mladí ľudia majú prístup k nástrojom, vedomostiam a podpore potrebným na úspešný štart v podnikateľskom svete.

Preferencie

10 hodín / mesačne
  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
11. 11. 2023
1. 2. 2024

Podobné projekty