Spracovanie dotazníka pre tvorbu stratégie

Spracovanie dotazníka pre tvorbu stratégie

Klub úradníkov dobrej vôle Profil organizácie
Nezisková organizácia
dotazník
štátna správa
verejná politika
sociológia
ihneď
ideálny začiatok projektu
na diaľku (online)
spôsob spolupráce
jednorazovo
min. dĺžka projektu

Preferencie

20 hodín / mesačne
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála
  • profesionála
  • jednorazovo

O organizácii

Klub úradníkov dobrej vôle
Nezisková organizácia
Ulica Rudolfa Mocka 3706/1A
84104 Bratislava
Slovensko
Profil organizácie

Pomôž nám s ...

Spracovanie a vyhodnotenie dotazníka členov Klubu úradníkov dobrej vôle, z ktorého sa dozvieme viac o bariérach, ktorým čelia angažovaní úradníci a úradníčky a potenciáli na rozvoj ich schopností. Dotazník nám má pomôcť identifikovať potreby našich členov a nastaviť stratégiu a plány na najbližšie obdobie. Je tiež zaujímavou správou o problémoch, s ktorými sa úradníci dobrej vôle na Slovensku stretávajú.

Zatiaľ máme ...

Máme dotazník a zozbierané odpovede. Dotazník bol pripravovaný pod odborným dohľadom, časť otázok má štruktúrované odpovede, časť je otvorená.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Chceli by sme profesionálne a metodicky dôsledne vyhodnotiť odpovede a spracovať (spoločne) do formy výstupu, ktorý budeme komunikovať aj navonok. Cieľom dotazníka je: (1) získať informácie pre nastavenie stratégie a plánu činností Klubu, (2) identifikovať témy, ktoré sú bariérami pre angažovaných úradníkov a otvoriť o nich verejnú diskusiu - na to má služáť aj spracovanie dotazníka, (3) vstup pre formulovanie agendy Klubu vo vzťahu k zmenám v riadení verejnej správy

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Získaš možnosť spoznať komunitu zapálených angažovaných verejných profesionálov a prístup k unikátnemu zdroju informácií o problémoch, ktorým čelia. Je to možnosť zorientovať sa v realite slovenských úradov a zároveň si udržať nádej na zlepšenie a získať predstavu ako na to.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Vďaka tvojej pomoci s odborným vyhodnotením dotazníka a jeho spracovaním získame kvalitné informácie a argumentačný nástroj, ktoré nám pomôžu:
1. nastaviť naše aktivity tak, aby zodpovedali potrebám členov a prispievali k ich rozvoju
2. verejne komunikovať o tom, čo zbytočne bráni dobrým úradníkom kvalitne vykonávať svoju prácu
3. sformulovať agendu a návrhy na zlepšenie súčasného stavu.