>
Dobrovoľnícky projekt Voľnočasové a vzdelávacie aktivity

Voľnočasové a vzdelávacie aktivity

Nezisková organizácia
vzdelávanie
čas s ľuďmi
voľnočasové aktivity
Miesto
Prešovský kraj
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia
Dĺžka projektu
dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov

Pomôž nám s ...

Pomoc deťom a mladým z rôznych komunít so zmysluplným trávením voľného času. Doučovanie rôznych predmetov a jazykov.

Zatiaľ máme ...

V naších Klubovniach v Prešove a Bardejove a komunitných centrách v Petrovanoch, Doľanoch - Roškovciach a Kojaticiach pomáhame deťom, mladým i dospelým. Už dlhé roky im pomáhame s úlohami, neformálne vzdelávame a vymýšľame pre nich rôzne voľnočasové aktivity.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Doučovaním chceme dosiahnuť lepšie výsledky v škole a možnosť prípravy na ďalší typ škôl. Voľnočasovými aktivitami, ktorými ponúkame mládeži a deťom alternatívu k živote na ulici, chceme dosiahnuť zlepšenie kvality ich života.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Získaš skúsenosti s neformálnym vzdelávaním, budeš mať priamy kontakt s rôznymi komunitami a zároveň reálny pohľad na ich situáciu. Máš možnosť vyskúšať si svoje metódy vedenia, vzdelávania a aplikovať v praxi svoje nápady.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Vďaka Tebe môžme pomôcť komunitám k vzdelanostnému i mentálnemu rozvoju komunít a tým ich viac začleniť do spoločnosti vo všetkých jej sférach.

Preferencie

2 hodín / týždenne
  • profesionála
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • vysokoškoláka
  • stredoškoláka
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
8. 7. 2024