>
Dobrovoľnícky projekt DOMKA PRE UKRAJINU - dobrovoľníctvo pre vysokoškolákov/odborníkov v oblasti psychológie, pedagogiky

DOMKA PRE UKRAJINU - dobrovoľníctvo pre vysokoškolákov/odborníkov v oblasti psychológie, pedagogiky

Nezisková organizácia
dobrovoľníctvo
vzájomná pomoc
ukrajina
študent psychológie
študentka psychológie
špeciálna pedagogika
študent sociálnej práce
konzultácie
Miesto
Bratislavský kraj
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Na diaľku (online)
Dĺžka projektu
krátkodobo, resp. max 3 konzultácie

Pomôž nám s ...

Pri práci s deťmi a mladými z Ukrajiny v zariadení v Gabčíkove máme túžbu priniesť deťom preventívne aktivity, aby mohli čeliť dospievaniu a neznámemu prostrediu cudzej krajiny s väčším porozumením a chuťou rozvíjať sa.

Zatiaľ máme ...

Domka - Združenie saleziánskej mládeže sa od mája 2022 vďaka úspešnému projektu venuje ukrajinským deťom, ktoré po nútenom odchode z vlastnej krajiny, získali so svojimi rodinnými príslušníkmi dočasné ubytovanie vo veľkokapacitnom ubytovacom centre v Gabčíkove. Za takmer rok a pol sme mali možnosť s deťmi zažiť rôzne akcie, robili sme pre ne krúžky, letné tábory, výlety či športové súťaže. 

Okrem pravidelnej krúžkovej činnosti, ktorú vykonávame, chcem zaradiť aj viac preventívnych aktivít, ktoré by deťom pomohli zlepšiť "soft skills" a lepšie sa integrovať do cudzej spoločnosti. Cieľom vašej práce nemusí byť nutne priama práca s deťmi v teréne, ale pomoc pri vypracovaní podkladov či metodických návodov, ktorými by sme v deťoch pomohli budovať pevného ducha statočných a čestných ľudí.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Vieš si to predstaviť ako súčasť svojej bakalárskej alebo diplomovej práce? Žiaden problém, poď do toho s nami a veríme, že v tíme dokážeme nájsť spôsob ako môžeš zapojiť výskum do svojej praktickej časti. Alebo chceš získať prax, prípadne ťa táto téma veľmi zaujíma a so školou to spájať nepotrebuješ? Aj tak ťa berieme do partie. Ak máš úprimnú túžbu pomôcť a záujem rozvíjať tým svoje poznatky, si tým správnym človekom.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

BENEFITY DOBROVOĽNÍCKEJ SLUŽBY

 • osobný rast prostredníctvom školení a vzdelávania na Slovensku aj zahraničí,

 • skúsenosti a profit pre profesíjny život,

 • možnosť podpory psychológa,

 • sprevádzané dobrovoľníctvo vo forme možnosti práce s mentorom alebo koučom,

 • rozvíjanie soft skills, citlivosť na témy, ktoré hýbu svetom,

 • nové priateľstvá, teambuildingy, darčekové predmety

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Vďaka tvojej odbornej pomoci a skúsenosti budeme môcť detailen rozpracovať osnovy a metodiku pre prácu s deťmi a okrem voľnočasového programu a hier im ponúknuť aj viac štrukturované a vedené spoločné stretnutia.

Určite privítame tvoje talenty a zručnosti, ktoré budú jednoznačne prínosom aj pre náš tím a celú organizáciu.

Preferencie

 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • profesionála
 • vysokoškoláka
 • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
 • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
2. 10. 2023

Podobné projekty