>
Dobrovoľnícky projekt Dobrovoľník/dobrovoľníčka v mimoškolskom klube, ukrajinský jazyk

Dobrovoľník/dobrovoľníčka v mimoškolskom klube, ukrajinský jazyk

Nezisková organizácia
študent
školy
ukrajina
Ideálny začiatok projektu
apríl 2022
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia, na diaľku (online)

Pomôž nám s ...

Hľadáme vysokoškolských študentov a študentky, ktoré ovládajú ukrajinský jazyk a radi by pomáhali pri práci so žiakmi druhého stupňa základných škôl v kluboch a školách v Trnave a vo Zvolene.
Pracovná náplň:
·       Preklad materiálov (letáky, plagáty).

·       Podpora klubu (tlmočník a dobrovoľník): piatkové popoludnia v rozsahu cca. 4 hodiny.

Pomoc koordinátorovi pri aktivitách pre deti z Ukrajiny, tlmočenie. Možnosť viesť vlastné aktivity (hry, pomoc s domácimi úlohami, učením slovenčiny).

·       Podpora školy pri integrácii žiakov: v rámci doobedného vyučovania v rozsahu podľa možností (ideálne cca 4 hodiny/deň.)

Pomoc pri adaptačnom období v triedach, do ktorých nastúpili ukrajinskí žiaci a žiačky, tlmočenie, účasť na zážitkových a neformálnych aktivitách, pomoc s domácimi úlohami a slovenským jazykom Podpora pre učiteľov pri komunikácii so žiakmi.

Zatiaľ máme ...

Nadácia Pontis vytvorila s renomovanými odborníkmi na vzdelávanie mimoškolský program Budúcnosť INAK určený žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl. U detí hravou a zážitkovou formou rozvíjame mäkké a digitálne zručnosti, podnikavosť.
Kluby Budúcnosti INAK pôsobia pri základných školách v Trnave a vo Zvolene. Doteraz fungovali od pondelka do štvrtka. Vzhľadom na situáciu na Ukrajine sme sa rozhodli ich otvoriť aj počas piatkov pre ukrajinských žiakov a žiačky.
www.buducnostinak.sk

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Získaš nové kontakty, skúsenosti z práce s deťmi. Budeš pracovať pod vedením našich koordinátorov. Tiež dostaneš dobrovoľnícku zmluvu a certifikát o vykonanej dobrovoľníckej činnosti.

Bližšie informácie a kontakt:
Martina Čápová
martina.capova@nadaciapontis.sk alebo buducnostinak@nadaciapontis.sk
0948 479 350

Preferencie

4 hodín / týždenne
  • vysokoškoláka
17. 3. 2022
23. 3. 2022

Podobné projekty