>
Dobrovoľnícky projekt Dlhodobé dobrovoľníctvo v rámci ESC

Dlhodobé dobrovoľníctvo v rámci ESC

Nezisková organizácia
inkluzia
autizmus
european solidarity corps
neformálne vzdelávanie
voľnočasové aktivity
Miesto
Bratislavský kraj
Ideálny začiatok projektu
september 2023
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia
Dĺžka projektu
dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov

Pomôž nám s ...

Pomôž ľuďom s autizmom viesť plnohodnotný život!

Zatiaľ máme ...

Dobrovoľníkov ESC (bývalý program Európskej Dobrovoľníckej Služby- skratka EDS) hosťujeme už od roku 2008. Na rozdiel od EDS, ESC (Európsky zbor solidarity) umožňuje hosťovanie aj domácich dobrovoľníkov. Dobrovoľníci majú zabezpečené ubytovanie, predplatný cestovný lístok v rámci Bratislavy a dostávajú príspevok na stravu (112,5 eur/mesiac) a vreckové (182,5 eur/mesiac). Okrem toho majú nárok na dva dni "dovolenky" za každý odpracovaný mesiac. Financie sú hrdené zo zdrojov Európskej únie.

Uchádzači o dobrovoľnícku pozíciu musia mať minimálne 18 rokov. Na dosiahnutom stupni vzdelania nezáleží.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Hľadáme dobrovoľníka, ktorý:

 • má pozitívny vzťah k deťom a mladým ľuďom

 • nebojí sa inakosti

 • má rád výzvy

 • je iniciatívny, tvorivý a zodpovedný

 • má záujem o štúdium (prípadne študuje) alebo o prácu v oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky - nie je podmienkou

 • vie nám pomôcť s propagáciou na webstránke a sociálnych médiách - nie je podmienkou

 • vie pracovať v nejakom grafickom programe (vie nám pomôcť s vizuálmi organizácie) - nie je podmienkou

 • má rád aspoň jednu z oblastí: varenie/domáce práce, šport, umelecké a tvorivé činnosti

 • má aspoň základné znalosti angličtiny (nie je potrebná na priamu prácu s klientami ale na komunikáciu v tíme)

  Náplňou práce dobrovoľníka bude:

 • plánovanie a organizácia podujatí vedúca k inklúzií ľudí s autizmom do spoločnosti

 • pomoc klientom s činnosťami každodenného života (nakupovanie, varenie, upratovanie,..)

 • príprava a realizácia voľnočasových a oddychových aktivít pre ľudí s autizmom

 • pomoc pri jednorazových podujatiach

 • pomoc s administratívnou prácou

 • pomoc s propagáciou aktivít na sociálnych sieťach

 • komunikácia s potenciálnymi partnerskými organizáciami

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Spoluprácou na projekte dobrovoľník získa

 • skúsenosť s prácou v medzinárodnom tíme (tvoji dvaja spoludobrovoľníci budú zo zahraničia)

 • naučíš sa tolerancii a trpezlivosti

 • získaš priamu skúsenosť s ľuďmi so špeciálnymi potrebami. Zistíš, aký je ich svet a ako im môžeš pomôcť začleniť sa do spoločnosti

 • spoznáš autizmus

 • spoznáš pracovné metódy potrebné na prácu s ľuďmi na autistickom spektre

 • prehodnotíš svoje životné postoje a plány

 • nové impulzy pre osobnostný rozvoj

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Vďaka zapojeniu dobrovoľníkov do chodu nášho centra získajú naši klienti:

 • plnohodnotné voľnočasové aktivity

 • možnosť socializácie a rozvíjanie sociálno-komunikačných zručností

 • možnosť získať zážitky, ktoré by boli pre nich inak nedostupné

 • rozvoj zručností potrebných pre každodenný život

 • väčšie schopnosti zaradiť sa do majoritnej spoločnosti

Preferencie

30 hodín / týždenne
 • vysokoškoláka
 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • profesionála
 • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
29. 6. 2023

Podobné projekty