Dobrovoľnícky projekt Community builder

Community builder

Projekt / iniciatíva bez právnej formy
efektívny altruizmus
networking
organizovanie podujatí
vzťahy a komunikácia s verejnosťou
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Na diaľku (online)

Pomôž nám s ...

Efektívny altruizmus si kladie otázku: Ako najviac pomôcť? Nielen hocijako pomôcť, ale najviac ako sa dá z dostupných zdrojov a prostriedkov. Hľadá odpoveď, ktorá bude podložená faktami, rozvahou a dôkazmi. Ide v podstate o aplikáciu vedeckého prístupu na základe empirických poznatkov na oblasť dobročinnosti. 

Slovenská komunita Efektívneho altruizmu je vo fáze vzniku a hľadáme ďalších nadšencov tohto prístupu. S naštartovaním slovenskej národnej komunity nám môžeš pomôcť aj ty. 

Hľadáme pomoc pri 

 • organizovaní online podujatí online

 • organizovaní podujatí, prednášok, diskusných skupín a víkendoviek na rôznych miestach Slovenska

 • administratívnom zabezpečení iniciatívy

 • komunikácii s partnermi, záujemcami o efektívny altruizmus ako aj medzinárodnou EA komunitou

 • networkingu s inými organizáciami a komunitami na Slovensku  

Viac info o efektívnom altruizme sa dozvieš na: 

 • efektivnyaltruizmus (.) sk

 • efektivni-altruismus (.) cz

 • effectivealtruism (.) com

Zatiaľ máme ...

Myšlienky EA sa za posledné roky na západe celkom rozšírili a vzniklo viacero komunít, najväčšie okolo Oxfordu, Londýna a San Francisca. Na Slovensku zatiaľ pôsobíme ako malý tím nadšencov s veľkou podporou medzinárodnej komunity. 

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Radi by sme naštartovali slovenskú komunitu Efektívneho altruizmu, ktorá bude cennou súčasťou medzinárodnej komunity a prispeje tak k riešeniu najpálčivejších svetových problémov. V začínajúcej slovenskej komunite je množstvo príležitostí, pri ktorých môžeš využiť a rozvíjať svoje znalosti. 

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

 • Spoznáš veľmi zaujímavú medzinárodnú komunitu ľudí, ktorý sa snažia zlepšovať svet

 • Dozvieš sa mnoho jedinečných myšlienok, konceptov a nápadov.

 • Zviditeľníš sa v rámci EA komunity

Momentálne ide o dobrovoľnícku pozíciu, do budúcna však očakávame možnosti part-time a full-time zamestnania pre ľudí, ktorí sa chcú venovať budovaniu slovenskej komunity efektívnemu altruizmu naplno.

Preferencie

 • stredoškoláka
 • vysokoškoláka
 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • profesionála