>
Dobrovoľnícky projekt Centrum výskumu sociálnej stability hľadá Psychológa / Psychologičku osobnosti

Centrum výskumu sociálnej stability hľadá Psychológa / Psychologičku osobnosti

Nezisková organizácia
psychológia
psycholog osobnosti
sociológia
socialna stabilita
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia, na diaľku (online)
Dĺžka projektu
dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov

Pomôž nám s ...

Kto sme? 

Sme mladá nezávislá nezisková organizácia so zápalom a chuťou porozumieť fungovaniu spoločnosti. Vznikli sme v roku 2020 z iniciatívy niekoľkých mladých vedcov a humanitárnych pracovníkov s cieľom skúmať sociálnu kohéziu - rozpad ktorej pomáha vysvetliť spoločenskú polarizáciu, kultúrne vojny a napríklad aj vojnu na Ukrajine. V našom tíme budeš mať možnosť nazrieť bližšie do tém ako umelá inteligencia, psychológia a psychometrika, fungovanie vedeckých grantových schém, prieskumy verejnej mienky, spoločenská zmluva či ako sa buduje dôvera v (post)konfliktnej spoločnosti.

Koho hľadáme? 

Hľadáme expertných dobrovolníkov (aktuálne nejde o finančne honorovanú pozíciu)

Odborníka, ktorý má: 

 • relevantné znalosti z oblasti psychológie osobnosti

 • vyhodnocovanie testov osobnosti využívaných v psychomterii

 • schopnosť pracovať s dátami z oblastí psychológie osobnosti, sociálnej psychológie a morálnej psychológie (Big-5 Personality, Moral Foundations a i.)

 • schopnosť pracovať s kvalitatívnymi spoločenskovednými dátami

 • vysokoškolské vzdelanie II.stupňa

 • znalosť anglického jazyka slovom a písmom na C1  úrovni

 • analytické a koncepčné myslenie

 • samostatnosť, svedomitosť a spoľahlivosť

 • zmysel pre detail a vytrvalosť

 • interdisciplinarita, očakáva sa kolaborácia s inými spoločensko-vednými odbormi pri analýze komplexných spoločenských fenoménov

 • výhodou je znalosť práce s relevantnými programami analýzy spoločenskovedných dát (SPSS, Python, R a i.)

Výskumná / vedecká skúsenosť, terénna prax a skúsenosť s prieskumami verejnej mienky výhodou.


Náplň práce

 • Aplikácia metód výskumu v oblasti psychológie osobnosti

 • Konzultácie pre spoločenských vedcov DEKK-u pri dizajne prieskumov merajúcich komplexné spoločenské fenomény v snahe zohľadniť psychologický rozmer skúmaného javu

 • Interpretovanie záverov z prieskumov verejnej mienky využívajúcich metódy psychológie osobnosti (Big-5 Personality IPIP 20 batériu a i.)

 • Analyzovať údaje a navrhovať interpretácie výsledkov  v širšom kontexte 

 • Spolupráca s analytikmi pri spracúvaní dát pre konkrétne analytické úlohy a pri definovaní návrhov, riešení a odporúčaní,

 • Spolupráca pri vyhľadávaní vzorcov a korelácií v dátach, ktoré môžu indikovať nedostatočne preskúmané vzťahy medzi spoločenskými fenoménmi

 • Spolupracovať pri vytváraní výstupov na ďalšie účely externej komunikácie

 • Iné súvisiace Ad hoc úlohy

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Čo ponúkame? 

 • Možnosť odborného rastu v rámci moderných a dynamických tém, ktorými sa DEKK zaoberá

 • Prístup k unikátnym spoločenskovedným datasetom

 • Možnosť podieľať sa na budovaní inštitúcie, ktorá rieši niektoré z najkomplexnejších problémov modernej spoločnosti s našimi partnermi: Karlova univerzita, University of Cambridge, King's College London, SAV, či AI startups ako ALAN Analytics a CulturePulse

 • Flexibilnú náplň práce a pracovnú dobu v prostredí medzinárodne pôsobiaceho tímu

 • Menší, mladý, motivovaný, interdisciplinárny, zvedavý a dobrodružný kolektív

 • Možnosť budovať si network v odborne zaujímavom a rýchlo sa rozvíjajúcom prostredí

Preferencie

5 hodín / týždenne
 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
22. 7. 2022

Podobné projekty