manažment ľudí a projektov v neziskovkách a školách

Start-up
manažment/vedenie tímu
projektový manažment
vzdelávanie
Ideálny začiatok projektu
január 2022
Spôsob spolupráce
Na diaľku (online)
Min. dĺžka projektu
do 12 mesiacov

Pomôž nám s ...

Hľadáme skúsených aj budúcich manažérov, ktorí by pomohli školám a vybraným neziskovým organizáciám s manažmentom projektov a ľudí. Bude to v prvom rade - technická pomoc ako pracovať s novými nástrojmi a ako si ich prispôsobiť podľa potreby. Zároveň mentoring a obojstranná výmena skúsenosti. A po dohode možnosť pokračovať a zobrať si časť agendy priamo pod seba.

Zatiaľ máme ...

V Ayanza.com sme vytvorili platformu pre riadenie tímov - je trochu ako lego, dá sa použiť veľa rôznymi spôsobmi. Ozývajú sa nám ľudia z neziskového sektora a zo škôl, že manažment je pre nich dôležitý, ale potrebovali by pomôcť. Radi pozdieľame naše skúsenosti a pomôžeme dobrovoľníkom získať zručnosti, ktorým môžu následne pomôcť NGOs, školám, nemocniciam a verejnej správe.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Na konci je úspešne Slovensko, kde sa neustále zlepšujú školy aj verejné služby s prispením efektívnych neziskových organizácii. Hlavne je to však o príbehu ľudí, ktorí investovali svoj čas do dobrých projektov, veľa sa sami naučili a podelili sa o to s tými, ktorí to potrebovali.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Nové skúsenosti s manažmentom ľudí a projektov v rôznych oblastiach, ktoré sa Ti zídu na celý život.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Až začne lepšie spolupracovať zborovňa v škole, pozitívne to pocítia žiaci a o pár rokov celé Slovensko.

Až začne lepšie fungovať nemocnica, najlepší lekári nebudú odchádzať a my dostaneme najlepšiu starostlivosť.

Až nezisková organizácia lepšie zvládne manažment projektov aj dobrovoľníkov, dokáže viac urobiť pre tých, ktorým chce pomáhať.

Preferencie

2 hodín / týždenne
  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • do 12 mesiacov

O organizácii

Ayanza
Start-up
fully remotely
82109 Bratislava
Slovensko
Webové stránky
Profil organizácie