Hľadáme profesionálov na pomoc s tvorbou Etického kódexu informatizácie

Hľadáme profesionálov na pomoc s tvorbou Etického kódexu informatizácie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Profil organizácie
Verejný sektor
public administration
právo
verejné public policies
public sector
it procurement
Aby organizácia vedela, kto má záujem o jej projekt, prihlás sa a skontroluj, či máš poriadne vyplnený svoj GROWNi profil.
február 2021
ideálny začiatok projektu
na diaľku (online)
spôsob spolupráce
3 mesiace
min. dĺžka projektu

Preferencie

8 hodín / týždenne
  • mladého profesionála
  • 3 mesiace

O organizácii

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Verejný sektor
Štefánikova 15
81105 Bratislava
Slovensko
Webové stránky
Profil organizácie

Pomôž nám s ...

Vybudovaním novej kultúry v oblasti fungovania dodávateľských vzťahov s verejnou správou. Táto kultúra sa má opierať o etické princípy a transparentnosť a odpolitizovanie výberu dodávateľov. ·       

  • Zozbieraním relevantných prípadových štúdií alebo príkladov dobrej praxe z krajiny, kde pôsobíš, ktoré sa zaoberajú etickými prístupmi v podnikaní, vo verejnej správe,  v nastavovaní politík. 

  • Zdieľaním príbehov organizácií v krajine, kde pôsobíš, ktoré sa po predchádzajúcom etickom alebo morálnom zlyhaní úspešne repozicionovali a dnes sú vnímané ako inšpirácia. 

  • Zdieľaním vlastnej skúsenosti s tvorbou etických princípov, etického kódexu alebo code of conduct pre komerčnú organizáciu alebo inštitúciu z verejného sektora.

Zatiaľ máme ...

Mnohé zmluvy s dodávateľmi sú v súčasnosti uzatvorené za veľmi nevýhodných podmienok pre štát. Novovzniknuté Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa chce ambiciózne popasovať s touto situáciou a demonštrovať dobrú vôľu pri presadzovaní politiky bez korupcie a klientelizmu.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Máme ašpiráciu byť role model v oblasti transparentnosti  procesov, otvorenej komunikácie. Chceme prilákať do verejného sektora lídrov, ktorí disponujú nielen odbornosťou, ale aj morálnymi hodnotami. 

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Neoceniteľnú skúsenosť s prípravou politík nastavovania procesov v štátnom sektore. Možnosť spolupracovať s profesionálmi, ktorí pochádzajú z rôznorodého prostredia biznisu, inovatívnych spoločností a verejného sektora a rozhodli sa svojou expertízou pomôcť štátnemu sektoru.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Nastavíme transparentné kritériá pre proces výberu dodávateľov. Veríme, že týmto zlepšíme imidž a dôveru vo verejný sektor a zatraktívnime sektor pre študentov, mladých profesionálov a expertov z komerčného prostredia a staneme sa zaujímavou príležitosťou aj pre Slovákov v zahraničí.