Dobrovoľnícky projekt Web design s víziou

Web design s víziou

Start-up
web design
ux design
web development
web design
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Na diaľku (online)
Min. dĺžka projektu
jednorázovo

Pomôž nám s ...

Hľadám niekoho, kto povznesie užívateľskú skúsenosť na webe www.jdagency.sk na vyšší level. Ak nájdeme priesečník našich hodnôt a cieľov, z dobrovoľníckej akcie môže byť dlhodobé partnerstvo ;-)

Zatiaľ máme ...

Webová stránka je plne funkčná, obsahovo vo vývoji (v úprave), no z hľadiska UX na tom nie je najlepšie. základná verzia webu je teda hotová, no chce to niečo viac... Niečo, čo bude ladiť s cieľmi a hodnotami projektu a zároveň vytvorí vhodný prvý dojem

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Silný užívateľský zážitok na webe projektu www.jdagency.sk , vyššia kvalita UX.

Cieľom je teda vylepšenie celkového UX na webe, ktorý ma jasne vyjadrovať víziu projektu.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Získaš možnosť prezentovať svoje dizajnérske cítenie na webe projektu, ktorý pozná svoju víziu a svoje hodnoty... Ak to dokážeš, a pokiaľ budeš mať o to záujem, môže sa táto dobrovoľnícka akcia zmeniť na dlhodobé partnerstvo pri napĺňaní firemného poslania - prostredníctvom rozvoja organizácií a ľudí v ich vnútri prispieť k zdravej a šťastnejšej spoločnosti.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Výraznejšie vyjadrenie hodnôt a vízie firmy prostredníctvo hlavného online nástroja - webu. Vďaka tomu bude myšlienka projektu lepšie a rýchlejšie pochopená ľuďmi, a skôr sa začne napĺňať vízia tohto projektu.

Preferencie

  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • jednorázovo
  • do 3 mesiacov
  • do 6 mesiacov
  • do 9 mesiacov
  • do 12 mesiacov