PREDLŽUJEME DEADLINE - Asistent/ka projektového manažmentu a PR/komunikácie

PREDLŽUJEME DEADLINE - Asistent/ka projektového manažmentu a PR/komunikácie

ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie Profil organizácie
Nezisková organizácia
silný záujem o tému rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
orientácia v témach sociálneho vylúčenia a inklúzie zraniteľných skupín výhodou
afinita k úlohám v oblasti pr a komunikácie
október 2021
ideálny začiatok projektu
6 mesiacov
min. dĺžka projektu

Preferencie

160 hodín / mesačne
 • vysokoškoláka
 • mladého profesionála
 • 6 mesiacov

O organizácii

ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie
Nezisková organizácia
Cablkova 3305/3
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Webové stránky
Profil organizácie

Pomôž nám s ...

Dobrovoľní/čka bude podporovať projektového manažéra, primárne v programových oblastiach WASH aktivity, pomoc ľudom bez domova a inklúzia Rómov a to počas terénnych výjazdov, odborných školeniach, spoločenských a rekreačných aktivitách. V oblasti rozvoja PR a komunikácie bude asistovať pri tvorbe komunikačného plánu a kampaní, príprave komunikačných materiálov a verejných/online podujatí atď.

Zatiaľ máme ...

ADRA Srbsko je humanitárnou neziskovou organizáciou v rámci globálnej siete ADRA. Od roku 1990 pôsobí v nasledovných oblastiach:

1) Vzdelávanie (deti z utečeneckých a rómskych menšín v Srbsku a základné vzdelanie pre dospelých)

2) Ekonomické príležitosti (odborné školenia, pomoc pri zamestnávaní, stabilizácia rodinných podnikov v rómskych komunitách)

3) WASH (každodenná mobilná pomoc bezdomovcom v Belehrade). Rovnako sa aktívne zapája do pripravenosti a pomoci pri humanitárnych krízach. 

Aktuálne sú ADRA Slovensko a ADRA Srbsko partnermi v dvoch projektoch. Prvým je projekt humanitárnej intervencie v čase pandémie covid-19 zameranej na prevenciu vzniku ohnísk nákazy covid-19 v komunitách ľudí bez domova v Belehrade. Druhým projektom je budovanie kapacít budúcich hostiteľských organizácií, ktoré po úspešnej certifikácií (EU Aid Volunteers) budú v spolupráci s vysielajúcou organizáciou z EÚ zabezpečovať expertné vysielanie európskych dobrovoľníkov do nízko-príjmových krajín. ADRA Srbsko získala túto certifikáciu.

Tvoja pomoc bude kľúčová pri ďalšom rozvoje a udržateľnosti programov ADRA Srbsko, ale i zviditeľňovaní a globálnom vzdelávaní v tejto oblasti.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Z pohľadu dlhodobých dopadov chceme dosiahnuť:

 • Podporu napĺňania cieľov udržateľného rozvoja Srbsku

 • Posilnenie kapacít miestnej organizácie a miestnych zraniteľných komunít

 • Posilnenie dlhodobého partnerstva ADRA Slovensko s miestnou ADRA Srbsko a podpora rozvojovej spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom

 • Budovanie kapacít slovenských občanov/ občianok v oblasti humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce

 • Zvýšenie informovanosti slovenskej verejnosti o situácii v Srbsku a miestnych zraniteľných komunitách

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

ADRA Slovensko pokračuje v úspešnej tradícii vysielania rozvojových a humanitárnych dobrovoľníkov do tretích krajín. Tento rok opäť prostredníctvom programu Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) získajú dvaja Slováci či Slovenky možnosť získať túto jedinečnú skúsenosť v našich dvoch partnerských organizáciách v Srbsku – ADRA a Čovekoljublje.

Už takmer 20 rokov je súčasťou Oficiálnej rozvojovej pomoci (ang. ODA) spolupráca Slovenska s regiónom západného Balkánu, ktorá sleduje ciele úspešnej integrácie tohto regiónu do EÚ. Ponúkame ti jedinečnú príležitosť byť toho súčasťou.

Dobrovoľníctvo tohto typu je vstupenkou do sveta humanitárnej a rozvojovej pomoci. Môžeš veriť, máme overené :)

Ak máš ambíciu pomáhať iným a vykonávať prácu s celospoločenským dosahom, napr. v podobe zlepšovania životných podmienok tých najzraniteľnejších skupín, láka ťa zahraničná skúsenosť, si na správnej adrese. Pozícia je vhodná aj pre čerstvých absolventov.

VIAC INFORMÁCIÍ o profile vhodného uchádzača, nákladoch vyslania a výberovom procese nájdeš na našom webe: https://www.adra.sk/hladame-dobrovolnikov-cky-do-srbska/

Ak tvoje zručnosti zodpovedajú aspoň čiastočne zverejnenému profilu (viď na webe), pošli svoje CV, motivačný list (v anglickom jazyku), súhlas so spracovaním OÚ, čestné prehlásenie o zdravotnom stave (v slovenčine) do 15.6. na volunteering@adra.sk.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Tvoja pomoc bude kľúčová pri ďalšom rozvoje a udržateľnosti programov ADRA Srbsko, ale i zviditeľňovaní a globálnom vzdelávaní v tejto oblasti.

1) Podpora projektového manažéra, primárne v programových oblastiach WASH aktivity, pomoc ľudom bez domovainklúzia Rómov:

 • Sprevádzanie a asistencia počas terénnych výjazdov v komunitách (ľudia bez domova, rómske rodiny) s cieľom vykonávať prieskum potrieb či priamu distribúciu potravín a inej materiálnej pomoci (napr. hygienické balíčky)

 • Asistencia počas odborných školení zameraných na posilňovanie zamestnateľnosti mladých Rómov

 • Asistencia/ realizácia spoločenských a rekreačných aktivít pre mládež z sociálne slabších rodín ako súčasť rozvoja ich mäkkých zručností

 • Administratívna a dátová podpora pozostávajúca hlavne v príprave pravidelných reportov, získavania spätnej väzby od beneficientov a jej spracovanie (ako súčasť MEL), vybavovanie korešpondencie

2) Participácia na rozvoji PR a komunikácie organizácie:

 • Asistencia pri tvorbe komunikačného plánu a kampaní organizácie

 • Spracovanie informácií o projektových aktivitách (v bode 1) pre potreby PR manažéra

 • Asistencia pri komunikácií výstupov aktivít (v bode 1) príspevkom do newslettra, tlačových správ, postov na sociálnych sieťach, hlavne no nie výlučne so zámerom zviditeľnenia smerom k zahraničnému publiku. V tejto súvislosti  preklad komunikačných materiálov do slovenčiny/ angličtiny/ iný EÚ jazyk.

 • Zabezpečovanie logistiky verejných a online podujatí

3) Podpora oddelenia pre plánovanie a organizačný rozvoj:

 • Aktívne vyhľadávanie nových projektových výziev, partnerstiev a zdrojov financovania (primárne formou tzv. desk-research)

 • Posilňovanie interných kapacít tímu prenosom/ vyhľadávaním transformačných skúsenosti a príkladov z praxe (tzv. best practices) zo Slovenska a EÚ v spoločných témach (inklúzia Rómov, migrantov, problematika bezdomovectva)