Dobrovoľnícky projekt Copywriting s víziou

Copywriting s víziou

Start-up
copywriter
copywriting
osobný a profesionálny rozvoj
rozvojová agentúra
vízia
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia, na diaľku (online)
Min. dĺžka projektu
do 3 mesiacov

Pomôž nám s ...

Okrem toho, že rád/rada píšeš, čo ťa poháňa v pred? Chcel/chcela by si pomôcť zlepšovať tebe dostupný svet? Si "posadnutý/posadnutá" zlepšovaním seba a všetkého vo svojom okolí? Pripoj sa k JD Agency, a využi svoj talent pri napĺňaní spoločnej vízie! ;-)

Zatiaľ máme ...

Zatiaľ máme víziu, poznáme svoje hodnoty a vieme, čo je našim poslaním :-)

Okrem toho funkčný web, komunikačnú stratégiu, rozbehnuté sociálne siete a za sebou prvotné projekty.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

prostredníctvom rozvoja organizácií a ľudí v ich vnútri prispievať k zdravej a šťastnejšej spoločnosti.

Rozvojová agentúra vznikla s určitým zámerom, no aby mohla napĺňať svoju víziu, je potrebné nájsť viac ľudí, ktorí majú rovnaké hodnoty a chcú využiť svoje nadanie pre jej naplnenie. Hľadám človeka (alebo viac ľudí), ktorý dokáže písať na rôzne témy, no ktorý pozná svoj vnútorný kompas. Ako dobrovoľnícka činnosť je písanie so zámerom rozširovania povedomia o projekte rozvojovej agentúry. Následne sa ale môže rozvinúť do spolupráce/partnerstva pri napĺňaní firemnej vízie prostredníctvom práce na konkrétnych projektoch.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Možnosť získavať prax pri písaní, resp. prezentovať svoju prácu a rozširovať svoje portfólio. Získaš možnosť napĺňať svoje poslanie a tvoriť niečo, čo pomôže iným. Získaš možnosť dlhodobej spolupráce a popri tom partnerské vedenie pri tvojom raste. Spoznáš nových ľudí, ktorí majú podobné hodnoty a ciele ako ty.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Rozvojová agentúra nie je "len" o marketingu, "len" o reklame, "len" o stratégiách či tvorbe obsahu. Cieľom tohto projektu je rozvíjať organizácie v našom priestore. Aby tie nerozvíjali "len" svoje zisky, ale aby TO všetko robili udržateľne, efektívne, aby prispievali k spokojnosti svojich zamestnancov a aby vytvárali a podporovali hodnoty...

Chceš byť toho súčasťou aj ty? :-)

Preferencie

  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • do 3 mesiacov
  • do 6 mesiacov
  • do 9 mesiacov
  • do 12 mesiacov