Dobrovoľnícky projekt Salesforce špecialista/ka

Salesforce špecialista/ka

Nezisková organizácia
Salesforce
CRM
databázy
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Na diaľku (online)
Min. dĺžka projektu
do 6 mesiacov

Pomôž nám s ...

Pomôž nám vyvýjať a naplno využívať databázu darcov a darkýň v Salesforce. Pomôž nám zefektívniť prácu v databáze, automatizovať procesy a správne vyhodnocovať údaje. Staň sa súčasťou fundraisingového tímu a pomôž rásť nielen nášmu tímu, ale celej organizácii.

Zatiaľ máme ...

databázu, ktorú dennodenne používame pri komunikácii s našimi darcami a darkyňami. Salesforce nám pomáha pri vyhodnocovaní výsledkov nášho fundraisingu vďaka mesačným a kvartálnym reportom. Databázu tiež využívame na evidenciu údajov o našich dobrovoľníkoch a dobrovoľníčkach.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Našou predstavou je databáza darcov a darkýň, ktorá uľahčuje prácu nášmu fundraisingovému tímu. Pomáha nám pri rozhodovaniach, v komunikácii a automatizácii, v starostlivosti o darcov a darkyne a taktiež prispieva k rastu našej darcovskej základne a tým aj k rastu našej organizácie.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Získaš možnosť pracovať na ukončení utrpenia zvierat a zastavení klimatickej zmeny. Spoznáš ľudí, ktorí dennodenne bojujú za to, aby sa zo zvieratami zaobchádzalo humánne. Získaš tiez prístup k interným vzdelávacím materiálom, tréningom, knižnici a ďalším zdrojom. Taktiež budeš mať možnosť spolupracovať s najefektívnejšími svetovými zvieracoprávnymi organizáciami súčasnosti. Naučíš sa, ako využiť CRM databázu v neziskovom sektore a budeš mať možnosť ďalšieho profesijného rastu v našej organizácii.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Vďaka Tebe budeme môcť zefektívniť našu prácu s darcovskou databázou, čo nám pomôže získať viac zdrojov na podporu našich kampaní presadzujúcich lepší život pre zvieratá na Slovensku.

Preferencie

6 hodín / týždenne
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • do 6 mesiacov
  • do 9 mesiacov
  • do 12 mesiacov