Dobrovoľnícky projekt Dobrovoľník Slobodnej demokratickej školy

Dobrovoľník Slobodnej demokratickej školy

Škola
škola
krízový manažment
leadership
základné a stredoškolské vzdelávanie
Miesto
Košický kraj
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia, na diaľku (online)
Min. dĺžka projektu
jednorázovo

Pomôž nám s ...

Slobodná demokratická škola v Košiciach, hľadá nadšených dobrovoľníkov, ktorí by jej pomohli napredovať s jej odvážnymi plánmi. Sme prvou slobodnou demokratickou školou na Slovensku, od roku 2021 riadne zaradenou základnou školou v sieti škôl SR.

Zatiaľ máme ...

Od roku 2017 pokusne prevádzkujeme komunitnú záhradu s neformálnym
vzdelávaním, od roku 2019 vzdelávaciu skupinu a aktuálne už máme z
ministerstva školstva kladné rozhodnutie o zaradení našej školy do
siete. Ďalším krokom je experimentálne overovanie v spolupráci s UKF v
Nitre, sieťovanie aktérov a osveta v oblasti demokratizácie
vzdelávania. Vítaný je každý, komu záleží na výchove a vzdelávaní na
Slovensku a má za cieľ prispieť k ich dlhodobej zmene.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Týmto projektom chceme posunúť vzdelávanie v SR dopredu a dopriať aj slovenským deťom možnosť rozhodovať o ich vlastnom vzdelaní, tak ako je to v zahraničí možné už viac ako 100 rokov v školách Summerhill a Sudbury Valley.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Slobodná demokratická škola je unikátny projekt: výchova a vzdelávanie
môže vyzerať úplne inak, ako sme ich zažili a ako si ich
predstavujeme. Práca na sebe je veľkou výzvou pre každého dospelého
zúčastneného na pri priamej práci s deťmi a aj pre nepriamo zapojených
ponúka množstvo nových pohľadov na viaceré súvisiace témy. Dlhodobých
spolupracovníkov zahŕňame aj do vzdelávania pod vedením skúsených
odborníkov.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Našim cieľom je v horizonte 9 rokov dosiahnuť, aby akákoľvek škola
mohla použiť aspekty alebo celý program slobodného vzdelávania a
prispela tak k výchove v duchu hodnôt slovenskej ústavy, liberálnej
demokracie a osobnej zodpovednosti. Budúce generácie tak na Slovensku
budú vnímať svoj podiel na stave spoločnosti a dokážu primerane
odhadnúť svoje možnosti a vhodné postupy na zmeny a výzvy, ktorým budú
čeliť ako jednotlivci, komunita i globálna spoločnosť.

Preferencie

1 hodín / týždenne
  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • jednorázovo
  • do 3 mesiacov
  • do 6 mesiacov
  • do 9 mesiacov
  • do 12 mesiacov