Dobrovoľnícky projekt Vybudujme spolu krajanský portál

Vybudujme spolu krajanský portál

Nezisková organizácia
krajan
slovensko
spolupráca
dotácie
zahraničie
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Na diaľku (online)
Min. dĺžka projektu
do 6 mesiacov

Pomôž nám s ...

Budujeme krajanský portál www.krajan.sk s víziou, že krajania nebudú zabúdať na Slovensko, ale naopak, aktívne budú prispievať k jeho rozvoju.

Zatiaľ máme ...

Vytvorili sme základ krajanského portálu, ktorý obsahuje zoznam aktívnych krajanov jednotlivcov, ale aj krajanské organizácie. K tomu sme pridali aktivity, ktoré krajania organizujú vo svete a zasadili ich do krajanského kalendára. Ďalej mapujeme najväčšie výzvy a problémy, s ktorými krajania zápasia s tým, že chceme ku každej výzve nájsť riešenie alebo riešiteľa.

Viac informácií priamo na www.krajan.sk

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Hľadáme krajanov, zahraničných Slovákov, ktorí by nám pomohli zmapovať a zaktualizovať situáciu krajanov po celom svete po jednotlivých krajinách. To znamená:

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Keď sa k nám pridáš, spoznáš Slovákov z celého sveta. To môžeš využiť pri cestovaní po svete. A možno sa ti podarí byť pri zrode novej spolupráce (ekonomickej, občianskej, vedeckej...) medzi zahraničím a Slovenskom. A budeš si môcť vyskúšať, ako občan môže ovplyvniť zmenu (krajanského) zákona.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Spolu prepojíme krajanov vo svete a krajanov so Slovenskom. A pokúsime sa zintenzívniť rozvojovú spoluprácu medzi krajanmi a Slovenskom.

Preferencie

1 hodín / týždenne
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • do 6 mesiacov