Pomoc pri tvorbe webu

Nezisková organizácia
web
dizajn
wordpress
webstránka
dobrovoľníctvo
Miesto
Prešovský kraj
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia, na diaľku (online)

Pomôž nám s ...

Pomôž nám s vytvorením online zázemia a redizajnom starej webstránky na novú. Reprezentatívnu, jednoduchú, sviežu, minimalistickú a user-friendly.

Zatiaľ máme ...

Prešovské dobrovoľnícke centrum (ďalej „PDC“) chce byť kvalitnou občianskou organizáciu, ktorá bude prispievať k zvyšovaniu občianskej participácie na rozvoji regiónu prostredníctvom dobrovoľníctva, žiaľ dlhodobo bojuje s finančnou nestabilitou a personálnou poddimenzovanosťou. Nevie preto naplniť svoj potenciál a venovať sa aktivitám v takom rozsahu, v akom by to prešovský kraj potreboval. Dôsledkom je aj výrazné zníženie povedomia o dobrovoľníctve a jeho vnímania širokou verejnosťou. Je až neuveriteľné, že PDC dokázalo zrealizovať niekoľko projektov, do ktorých sa zapojili desiatky až stovky dobrovoľníkov, bez adekvátneho zázemia. Súčasnú situáciu chceme napraviť a jedným z prvých krokov je vytvorenie novej webstránky ako jedného zo základných komunikačných nástrojov (nielen) v záujme optimalizácie procesu prepojenia dobrovoľníka a organizácie, ktorá jeho pomoc potrebuje. Zatiaľ máme zastaranú stránku ťažkopádnu na zmeny, s veľkým priestorom na zlepšenie a inováciu.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Potrebujeme pomoc šikovného dobrovoľníka/čky, ktorý/á v spolupráci s nami vytvorí PDC online zázemie a zmení zastaranú, v niektorých smeroch nefunkčnú, resp. „user-unfriendly“ webstránku na novú – reprezentatívnu, jednoduchú, sviežu, minimalistickú, v dobrom zobrazení na PC aj na mobile. Prehľadne ukáže stručné informácie o PDC, súčasnom dianí a aktuálne dobrovoľnícke príležitosti. Obsahovať bude jednoduchý registračný formulár pre dobrovoľníka, aj pre organizácie, ktoré dobrovoľnícku pomoc hľadajú, a z týchto údajov budú zároveň vytvárané databázy. Ideálom je webstránka čo možno najjednoduchšia na následnú dlhodobú obsluhu a aktualizovanie samotným tímom PDC.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Staneš sa súčasťou otvoreného mladého tímu nadšeného pre idey dobrovoľníctva. Spoznáš nových ľudí v rozmanitých oblastiach, dostaneš možnosť získať nové skúsenosti a profesne rásť.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Spoločne zefektívnime online fungovanie Prešovského dobrovoľníckeho centra ako jedinečnej organizácie v prešovskom regióne. Podporujeme získavanie širokospektrálnych zručností, zlepšenie kvality života ľudí, najmä znevýhodnených skupín, a životného prostredia. Aktívne a motivované dobrovoľníctvo podporuje sebarozvoj, kritické myslenie, pomáha meniť stereotypné postoje, zmierňuje názorové rozdiely, buduje vzájomnú úctu, spolupatričnosť a výrazne stmeľuje komunitu. Umožňuje reálne sa podieľať na zmene a občiansky sa aktivizovať. Prešov, krajské mesto v ekonomicky slabom regióne s dlhodobo vysokou nezamestnanosťou, potrebuje kvalitnú občiansku organizáciu, ktorá bude prispievať k zvyšovaniu občianskej participácie na rozvoji regiónu prostredníctvom dobrovoľníctva. Tento projekt je pre PDC jedným zo základných krokov, ako sa ňou v súlade so svojím potenciálom naplno stať.

Preferencie

20 hodín / mesačne
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála

O organizácii

Prešovské dobrovoľnícke centrum - o.z.
Nezisková organizácia
Veselá 6711/1
8001 Prešov
Slovensko
Webové stránky
Profil organizácie