>

Zuzana Lőwy

Zuzana Lőwy
Barista @ Martinus s.r.o.
Technická univerzita v Košiciach, Bratislava, Energetika, 2015
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Hľadám príležitosti a priestor, mám túžbu investovať svoj čas a energiu zmysluplne. Ľudskosť, férová komunikácia a zvedavosť posúva veci dopredu. Spájam detaily a hľadám riešenia.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

Projektový manažment
tvorenie komunit
tvorba contentu
Marketing

Viac o mne

Aktuálne som matka dvoch detí. Venujem sa rodičovstvu a sebarozvoju. Kým som sa stala matkou, pracovala som v gastre a venovala som sa profesionálne veciam, ktoré ma tešili a mohla byť v dennom kontakte s ľudmi. Prišla som však do štádia, kedy by som sa rada podieľala na projektoch, dobrovoľníctvu. Verím, že keď pracujeme na sebe, hľadáme nové výzvy do života - posúvame nielen seba, ale aj spoločnosť.

Kľúčové slová o mne

vzťahy a komunikácia
túžba pomáhať
tvorenie
vzdelávanie
ľudskosť
časová flexibilita

Pracovné skúsenosti

Barista @ Martinus s.r.o.
Bratislava
Príprava kavy a pravidelná kontrola jej kvality, obsluha zákazníkov Starostlivosť o bar a technológie Chod prevádzky, inventúra, pravidelné objednávky tovaru a spotrebného materiálu, tvorba rozpisov zamestnancov na "rajóne" Pravidelná komunikácia so zamestnancami, zabezpečenie funkčného teamu na pracovisku Spolupráca s manažérmi, informovanie o aktuálnom stave prevádzky Návrh a vytváranie nového konceptu do sezónneho menu
2017 - súčasnosť
Odborný referent - energetik @ Ministerstvo obrany SR
Bratislava
riadenie údržby a opráv tepelných a energetických zariadení zabezpečovanie vykonávania dodávateľských prác, ich kontrolu a preberanie kontrola správnosti fakturácie vykonaných prác a dodávok palív a energií odborné riadenie zamestnancov obsluhy TTZ vo svojej pôsobnosti, vykonávanie kontrolnej činnosti
2016 - 2017
Referent pre investície a správu majetku @ Matador Automotiva Vráble a.s.
Vráble
Komunikácia s dodávateľmi. Spracovanie a realizácia objednávok. Príprava podkladov nadriadeným: kontrolná činnosť nákladov, reporting. Administrativa, inžiniering (komunikácia so stavebnými úradom, katastrálnym apod.)
2015 - 2016

Vzdelanie

Vysokoškolské
Ing, Energetika
Technická univerzita v Košiciach, Bratislava
tepelná energetika a plynárenstvo, ukončené bc+ing štúdium
2010 – 2015
Stredoškolské
Gymnázium Opatovská
Košice
Všeobecné
2006 – 2010

Doplnkové aktivity a úspechy

Kurz: filiálna terapie
Rodinná psychológia
2022

Preferencie

10 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • študentskému projektu
  • startupu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)
  • osobné stretnutia
Ako rýchlo reagujem

do 8 hodín


Ďalší dobrovoľníci