>

Zuzana Hricová

Zuzana Hricová
HR Consultant / Assistant Psychologist @ HEADMAP
Univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnave, Trnava, Psychológia
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Som na Growni, pretože chcem využiť platformu na svoj osobný a profesionálny rast v oblasti psychológie. Chcem sa učiť nové veci, diskutovať s ostatnými o témach, ktoré ma zaujímajú, a získavať nové nástroje a technológie, ktoré mi pomôžu pri práci v oblasti psychológie.

https://www.linkedin.com/in/zuzana-hricova/

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

základy psychológie
študentka psychológie
osobný rast
terapia
tvorivé písanie
copywriting
HR
pracovná psychológia
emocionálna inteligencia
headhunting
pohovor
príprava na pohovor
tvroba CV

Viac o mne

Ahojte,

som študentka psychológie a zároveň pracujem ako Headhunter. Práca v tejto oblasti mi umožňuje využiť moje znalosti a schopnosti v oblasti psychológie a správania ľudí na podporu zamestnávateľov pri výbere najvhodnejších kandidátov. Štúdium psychológie mi pomáha získať hlbšie porozumenie ľudskej mysle a správaniu.

Kľúčové slová o mne

Študentka psychológie
soft skills
túžba zlepšovať sa
túžba pomáhať
hr
headhunting
pohovor
CV
osobný rozvoj

Pracovné skúsenosti

HR Consultant / Assistant Psychologist @ HEADMAP
Bratislava
I am active in these areas: 🔍 Hiring & Recruitment & HeadHunting • End-to-End candidate process from first sourcing to creating shortlist for companies. 💬 Counseling psychology for companies • Internal counseling psychologists available for employees to talk to as well as coach or mentor for personal development and soft skills management. 📚 HR consulting • HR audits and Team Efficiency Evaluation • Employee happiness surveys, 360 degree feedback, analyses... • Custom based HR solutions for companies, e.g. setting up company structures, creating internal process guidelines, setting up KPIs, ACs, benefits systems, company culture... • Employee happiness surveys, 360 degree feedback, analyses...
2022 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
Psychológia
Univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnave, Trnava
Externé štúdium psychológie
2022 – súčasnosť
Stredoškolské
Súkromná stredná odborná škola, ul. 29. augusta 4821, Poprad
Poprad
Štúdium práva a ekonómie.
2018 – 2022

Doplnkové aktivity a úspechy

Rozbehni sa! - Inkubátor podnikateľských nápadov
V roku 2018 som sa zúčastnila projektu Rozbehni sa, ktorý sa zaoberá rozvíjaniu stredoškolských podnikateľksých nápadov. Vo sme mali 12 projektov, bola som ocenená 1. miestom s projektom EsenCit. Projekt bol podporený spoločnosťou Embraco.
2018
Projektový manažment v práci s mládežou
Po absolvovaní školenia som bola ocenená akreditovanýcm certifikátom od spoločnosti IUVENTA (NIVaM)
2019
Akreditovaný pracovník s mládežou - inklúzia
Po absolvovaní školenia som bola ocenená akreditovaným certifikátom od spoločnosti IUVENTA (NIVaM)
2019

Preferencie

3 hodín / denne
  • neziskovke, škole
  • startupu
  • študentskému projektu
  • verejnej inštitúcii
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 2 hodín