>

Zhuo Jin

Zhuo Jin
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Som študentom medzinárodného programu International Baccalaureate (IB) na Gymnáziu Jura Hronca.

Moja prirodzená zvedavosť a iniciatívnosť ma posúvajú vpred. Napomáhajú mi spoznávať skvelých ľudí a objavovať svet okolo mňa.

Ako kandidát zlatej medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE) sa snažím všestranne rozvíjať seba i svoje schopnosti.

DofE mi otvorilo oči a pomohlo mi uvedomiť si svoj entuziazmus v dávaní späť svojej komunite a ľuďom, ktorým by sa zišli dvojo rúk navyše - DofE vzbudilo vo mne nadšenosť pre dobrovoľníctvo.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

sociálna práca
veda a technika
ľudské právo
starostlivosť

Viac o mne

Fascinuje ma svet biológie a chémie. Svet nekonečných možností plný tajuplných fenomén, čakajúce na objavenie a výskum budúcimi vedcami, ktorým sa chcem stať aj ja.

Som spevákom Bratislavského chlapčenského zboru, postupne som sa stal milovník umenia a hudby – od klasickej až po experimentálnu. So zborom som mal možnosť precestovať nemalý kus sveta už v mladom veku a vidieť rôzne krásy a kultúry sveta.

Zúčastňujem sa voľnočasového programu Akadémia Veľkých diel, ktorý je zameraný na rozvoj kritického myslenia a komunikačných schopností. Prečo sú svetoznáme diela uznavané toľkými ľuďmi pred nami a do akej mierz ich máme my "slepo" prijímať? Prečo sa nezamyslíme nad tým čo ich robí špeciálnymi a na aké významné otázky odpovedajú? Učím sa počúvať roznorodé názory a premyšľať nad pravým zmyslom a podstatou vecí.

Kľúčové slová o mne

udržateľnosť
sociálna práca
ľudské práva
školstvo
veda a technika
šírenie osvety
strategické myslenie
spoznávanie kultúr
trpezlivosť
spätná väzba
spoznávanie nových ľudí

Vzdelanie

Stredoškolské
Gymnázium Jura Hronca
Bratislava
International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)
2022 – súčasnosť

Doplnkové aktivity a úspechy

Strieborná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
Rozvoj talentu: Zborový spev a sólový spev Aktivita: Tenis Dobrovoľníctvo: Dobrovoľnícka práca v Mestskej knižnici v Bratislave
2022
Brondzová cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
Rozvoj talentu: Talianský jazyk Aktivita: Tenis Dobrovoľníctvo: Online tútorovanie v šachu
2021

Preferencie

7 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • študentskému projektu
  • startupu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do dňa


Ďalší dobrovoľníci