>

Zhuo Jin

Zhuo Jin
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Som študentom medzinárodného programu International Baccalaureate (IB) na Gymnáziu Jura Hronca.

Moja prirodzená zvedavosť a iniciatívnosť ma posúvajú vpred. Napomáhajú mi spoznávať skvelých ľudí a objavovať svet okolo mňa.

Ako kandidát zlatej medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE) sa snažím všestranne rozvíjať seba i svoje schopnosti.

DofE mi otvorilo oči a pomohlo mi uvedomiť si svoj entuziazmus v dávaní späť svojej komunite a ľuďom, ktorým by sa zišli dvojo rúk navyše - DofE vzbudilo vo mne nadšenosť pre dobrovoľníctvo.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

sociálna práca
veda
technika
ľudské právo
starostlivosť

Viac o mne

Fascinuje ma svet biológie a chémie. Svet nekonečných možností plný tajuplných fenomén, čakajúce na objavenie a výskum budúcimi vedcami, ktorým sa chcem stať aj ja.

Som spevákom Bratislavského chlapčenského zboru, postupne som sa stal milovník umenia a hudby – od klasickej až po experimentálnu. So zborom som mal možnosť precestovať nemalý kus sveta už v mladom veku a vidieť rôzne krásy a kultúry sveta.

Zúčastňujem sa voľnočasového programu Akadémia Veľkých diel, ktorý je zameraný na rozvoj kritického myslenia a komunikačných schopností. Prečo sú svetoznáme diela uznavané toľkými ľuďmi pred nami a do akej mierz ich máme my "slepo" prijímať? Prečo sa nezamyslíme nad tým čo ich robí špeciálnymi a na aké významné otázky odpovedajú? Učím sa počúvať roznorodé názory a premyšľať nad pravým zmyslom a podstatou vecí.

Kľúčové slová o mne

udržateľnosť
sociálna práca
ľudské práva
školstvo
veda
technika
šírenie osvety
strategické myslenie
spoznávanie kultúr
trpezlivosť
spätná väzba
spoznávanie nových ľudí

Vzdelanie

Stredoškolské
Gymnázium Jura Hronca
Bratislava
International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)
2022 – súčasnosť

Doplnkové aktivity a úspechy

Strieborná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
Rozvoj talentu: Zborový spev a sólový spev Aktivita: Tenis Dobrovoľníctvo: Dobrovoľnícka práca v Mestskej knižnici v Bratislave
2022
Brondzová cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
Rozvoj talentu: Talianský jazyk Aktivita: Tenis Dobrovoľníctvo: Online tútorovanie v šachu
2021

Preferencie

7 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • študentskému projektu
  • startupu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do dňa


Ďalší dobrovoľníci