>

Viktória Tuptová

Viktória Tuptová
Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, biológia, 2016
Košice, Košický kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Aktuálne hľadám nové zaujímavé možnosti uplatnenia a prehĺbenie mojich skúseností. Som vyštudovaná biologička, pokračujem ekológiou. Nie je mi cudzia laboratórna práca, ale nebojím sa zašpiniť. K mojej práci patrí aj ovládanie základných počítačových zručností - kamarátim sa aj s MS Wordom, PowerPointom a v určitej miere aj s Excellom. Za posledný rok online stretnutí a dištančnej výučby sa značne prehĺbila moja znalosť MS Teams a Zoom. Okrem toho mám veľmi dobré jazykové zručnosti - angličtina je pre mňa pracovný nástroj, francúzština je koníček a španielčinou si krátim čas. Vďaka vedeniu cvičení nadobúdam a vylepšujem svoje mentorské a komunikačné zručnosti, prácu v tíme a prácu s ľuďmi a prezentácie rôznych problematík.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

marketing
biológia
ekológia
administratíva

Viac o mne

Som mladý človek s hlavou plnou ideálov o ideálnom svete. Počas štúdia (ale aj mimo neho) som sa dostala k problematike znečistenia, triedenia odpadov, uhlíkovej stopy a samozrejme ma zaujímali možnosti, ako viem zmeniť svoje správanie k zníženiu dopadu mojej činnosti na životné prostredie. Svoj voľný čas venujem najmä prírode - aktívnou formou, keď si vytváram doma svoju osobnú džungľu, alebo rozhodujem sa, či tá burina dusí moje jahody, alebo tak akurát podporuje biodiverzitu a láka hmyz; pasívnou formou, keď skúšam zvládnuť 5hodinovú túru za 4 hodiny (zatiaľ neúspešne, ale možno raz to vyjde), vždy so sebou beriem plastové vrece na odpad, ale predo mnou chodia samí slušní ľudia a nenechávajú viditeľné znaky svojej prítomnosti. Na prechádzkach ma zvykne sprevádzať aj môj psík. Samozrejme, k môjmu životu patria aj sociálne siete, z ktorých na Instagrame pomáham tvoriť obsah na stránke našej katedry (pre viac info, ma prosím kontaktujte; s kamarátkami sme rozbehli ja jeden rastlinkový profil na instagrame - veľká láska pre mňa). Kreatívnej činnosti sa venujem formou pletenia a háčkovania rôznych drobností alebo oblečenia - nechýba mi trpezlivosť, svedomitosť, kreativita a je to veľmi efektívna psychohygiena. Pandémia ma zo začiatku vydesila, neskôr som však našla odvahu poobzerať sa po nových možnostiach a tak sa stalo, že som úspešne ukončila kurz dátovej analytiky (WDA), cez občianske združenia Aj Ty v IT. Do IT ma to vtiahlo aj z inej perspektívy, a to cez organizáciu Digital League, kde som na pozícii Product Owner; v tíme pod vedením skúsených mentorov pracujeme na simulátore teplej valcovne ("Optimalizácia Teplej Valcovne, USS Košice).

Mojim plánom do budúcnosti je posunúť sa hlbšie do oblasti vzdelávania - myslím si, že slovenské školstvo si zaslúži úpravy. Našim cieľom by malo naučiť deti učiť sa a hlavne im dať chuť učiť sa. Nepotrebujú vedieť kedy trvala storočná vojna, ani, že mitochondria je elektráreň bunky. Potrebujú vedieť na čo sú im tieto informácie potrebné a čo s nimi vedia robiť. Moje plány do budúcnosti sa, samozrejme, časom menia a formujú; nemusím spasiť celý svet, stačí mi, ak budú ľudia v mojom okolí trošku viac separovať odpad a trošku viac používať MHD.

Kľúčové slová o mne

ekológia
biológia
anglický jazyk
instagram
vzdelávanie
it analytika
data analysis
scrum

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bc, biológia
Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
bakalárske štúdium biológie, oboznámenie sa so vzťahmi v prírode, ale aj s laboratórnou prácou, či vyhľadávaním a spracovaním literatúry
2013 – 2016
Mgr , botanika a fyziológia rastlín
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika , Košice
prehlbovanie získaných vedomostí o rastlinách, ich postavení a úlohe v ekosystémoch; štúdium ukončené diplomovou prácou so zameraním sa na vplyv ťažkých kovov (medi) na lišajníky (Cetraria islandica) ako na citlivé zložky prostredia
2016 – 2018
RNDr, PhD, Všeobecná ekológia, ekológia jedinca a populácií
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika , Košice
doktorandské štúdium s ekologickým zameraním; pokračovanie v téme magisterskej práce (lišajníky a biomonitoring); štúdium zahŕňa aj praktickú prácu v laboratóriu a teréne, vyhodnocovanie výsledkov a vyvodenie záverov, vedenie cvičení a bakalárskych prác a konzultáciu magisterských prác
2018 – súčasnosť
Stredoškolské
Gymnázium svätého Tomáša Akvinského
Košice
2009 – 2013

Doplnkové aktivity a úspechy

animátor v letnom tábore
počas vysokoškolského štúdia som dva týždne letných prázdnin každoročne (okrem roku 2018) trávila v detských letných táboroch ako animátorka; práca s deťmi, veľkými aj menšími, ktorá si žiada kreatívny prístup, veľa trpezlivosti, na oplátku dá naspäť veľa radosti a úsmevov
2020
dobrovoľníctvo počas pandémie
zúčastnila som sa ako dobrovoľník v odbernom tíme počas celoplošného testovania v októbri 2020
2020
vedenie cvičení
od začiatku doktorandského štúdia vypomáham pri vedení cvičení na Katedre botaniky
2018
Organizácia SWAP rastlín v Košiciach
Počas voľna pomáham pri organizácii swap-u (výmena kus za kus) rastlín v Košiciach, organizovaným o.z. okolo. Miesto akcií sa mení, takouto formou chceme promovať rôzne zaujímavé miesta a ukázať otvorenosť pre rôzne skupiny ľudí, ktorých spája laska k rastlinám - izbovým aj záhradným.
2020

Preferencie

3 hodín / denne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci