>

Veronika Hofbauerová

Asistent @ HB Reavis
Univerzita Komenského, Bratislava , Sociálna práca
Bratislava , Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Som na GROWNi nakoľko sa chcem rozvíjať, nadväzovať kontakty so zaujímavými ľuďmi a hlavne pomáhať. Chcem sa podieľať na zmene Slovenska a spraviť z neho lepšiu krajinu pre život.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

Právo
Projektový manažment
Marketing
HR
Financie
Web development

Viac o mne

Moje meno je Veronika a som študentkou na Univerzite Komenského v Bratislave kde študujem odbor sociálna práca, na UPJŠ študujem externe právo. V Čechách na Univerzite Tomáša Bati v Zlíne študujem marketing kombinovanou formou. Som veľmi pracovitá, dôsledná a riadim sa heslom: Sometimes you must risk it to get a biscuit 🍪

Kľúčové slová o mne

Hard work
úprimnosť

Pracovné skúsenosti

Assistant @ Kooperatíva
Bratislava
2022 - súčasnosť
Education advisor @ JK Education
Varšava
2022 - súčasnosť
Asistent @ HB Reavis
Bratislava
2022 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
Sociálna práca
Univerzita Komenského, Bratislava
0 – súčasnosť
Právo
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika , Košice
0 – súčasnosť
Marketing
Univerzita Tomáše Bati , Zlín
0 – súčasnosť

Preferencie

5
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)
  • osobné stretnutia
Ako rýchlo reagujem

do 24 hodín