>

Valéria Sudimáková

Valéria Sudimáková
Čašník @ Pislner Urquell Pub
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, Trnava, marketingová komunikácia, 2022
Trenčiansky kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Pretože nastal čas sa posunúť pred v bežnom i pracovnom živote a GROWNi je skvelá príležitosť ako získať nové skúsenosti, spoznať nových ľudí či sa ďalej vzdelávať a posunúť sa vpred.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

marketing
grafika
reklama
spravovanie sociálnych sietí

Viac o mne

Som mladý veľmi kreatívny človek plný energie a odhodlaný sa odovzdanosť práci, ako aj získať nové skúsenosti do pracovného a bežného života. Zaujímam sa o hudbu, rozličné kultúry a sebarozvoj, ako i ďalšie vzdelávanie, po novom i o kávu. Viem vytvárať jednoduchú grafiku, fotografie a videá v programoch PhotoShop a Premiere Pro. Mám dobré počítačové zručnosti ako každý mladý človek v tejto dobe, ako i dobrú znalosť nástrojov Microsoft Office (Word, Excel a PowerPoint). Ovládam anglický jazyk aktívne slovom aj písmom a poznám základy nemeckého jazyku.

Kľúčové slová o mne

marketingová komunikácia
thinking creatively
studium marketingu
vzdelávanie

Pracovné skúsenosti

Čašník @ Pislner Urquell Pub
2023 - súčasnosť
Stážista @ MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Odbor kriminálnej polície
2023 - 2023

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bc., marketingová komunikácia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, Trnava
2019 – 2022
Stredoškolské
SOŠ obchodu a služieb
Trenčín
Odbor: obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy
2015 – 2019

Preferencie

1 hodín / denne
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)
  • osobné stretnutia
Ako rýchlo reagujem

do dňa


Ďalší dobrovoľníci