>

Tomáš Huňady

Slovensko

Prečo som na GROWNi

Rád spoznávam nových ľudí a ich projekty. Teším sa na každú spoluprácu, v ktorej budem môcť využiť svoje zručnosti, ale aj získať nové.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

tvorba contentu
tvorivé písanie
úprava stránky
úprava textov
úprava videa
úprava fotografií
štatistika a analýza

Viac o mne

Dobrovoľník aktuálne pôsobiaci v BDC (Bratislavské dobrovoľnícke centrum) s chuťou napredovať, spoznávať a najmä pomôcť. Z vlastného podnikania v oblasti špeciálnych horolezeckých prác mám bohaté skúsenosti s propagáciou, komunikáciou s klientmi, projektovým plánovaním a vedením vlastného tímu ľudí. Medzi moje predchádzajúce pracovné skúsenosti môžem uviesť tiež prácu vo finančníctve (Deutsche Telekom - správa inkasa) či logistike (DHL - špeditérstvo v leteckej preprave). Moje silné stránky sú kreativita, chuť prekonávať výzvy a záľuba učiť sa novým veciam. Aktuálne hľadám možnosť získať skúsenosti na poli digital marketingu.

Kľúčové slová o mne

volunteering
copywriting
tvorba contentu
webstránka
wix
verejné dianie
úprava videa
úprava fotografií
tvorivé písanie
štatistika a analýza
vizualizácia dát

Doplnkové aktivity a úspechy

2020

Preferencie


Ďalší dobrovoľníci