>

Tatiana Hluzinová

Tatiana Hluzinová
Reporting and Controlling Intern @ Holcim EBS
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, Košice, Financie, bankovníctvo a investovanie
Košice, Košický kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

At GROWN I am looking for internships, job offers, interesting projects and volunteer activities through which I can gain new skills for my career and personal development, and at the same time I can help to change my surroundings for the better.

Na GROWNi hľadám stáže, ponuky práce, zaujímavé projekty a dobrovoľnícke aktivity, prostredníctvom ktorých získam nové zručnosti pre svoj kariérny a osobnostný rozvoj a zároveň môžem pomôcť meniť okolie k lepšiemu.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

marketing
ekológia
ekonómia
kreatívne myslenie
líderstvo
osobný rozvoj a rast
fundraising
neziskové organizácie

Viac o mne

I consider myself an active young person full of visions and plans. I like to learn new things and meet inspiring people with similar interests. I am creative, precise, I like to analyze things in depth and try to come up with the most effective solution. I am interested in nature, psychology, photography, self-development, new technologies and innovation, I like to read and travel. I am also into sports and healthy eating. Mental growth is as important to me as career growth. I strive for a sustainable lifestyle and motivate those closest to me to do the same. In a group I am usually the initiator, I have no problem leading people, I like to discuss and come up with new ideas. For 6 years I have been participating in various non-formal education activities, trainings and youth exchanges, where I have often worked on my own mini-projects.

Považujem sa za aktívneho mladého človeka plného vízií a plánov. Rada sa učím nové veci a stretávam sa s inšpiratívnymi ľuďmi s podobnými záujmami. Som kreatívna, precízna, rada analyzujem veci do hĺbky a snažím sa prísť s čo najefektívnejším riešením. Zaujímam sa o prírodu, psychológiu, fotografovanie, sebarozvoj, nové technológie a inovácie, rada čítam a cestujem. Zaoberám sa aj športovaním a zdravou stravou. Duševný rast je pre mňa rovnako dôležitý ako ten kariérny. Snažím sa o udržateľný životný štýl a motivujem k nemu aj svojich najbližších. V skupine som väčšinou iniciátor, nemám problém viesť ľudí, rada diskutujem a prichádzam s novými nápadmi. Už 6 rokov sa zúčastňujem rôznych aktivít neformálneho vzdelávania, školení a mládežníckych výmen, kde som často pracovala na vlastných mini-projektoch.

Kľúčové slová o mne

marketing
ekonómia
ekológia
dobrovoľníctvo
duševné zdravie
social media
workshopy
creative content
sustainable business
študent ekonómie
technologické inovácie
získanie nových skúseností
user testing
ux design
vzdelávacie workshopy

Pracovné skúsenosti

Marketing & Copywriting @ Kariérna akadémia
Bratislava
Volunteering in a non-profit organization focused on career counseling, educational activities, and the development of students and young people.
2023 - súčasnosť
Reporting and Controlling Intern @ Holcim EBS
Košice
2023 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
Financie, bankovníctvo a investovanie
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, Košice
2020 – súčasnosť
Stredoškolské
Gymnázium Pierra de Coubertina
Piešťany
2016 – 2020

Doplnkové aktivity a úspechy

DELOITTE COLLEGE
An intensive three-day learning experience to gain insights from Deloitte experts, engage in hands-on activities, interactive workshops and networking.
2022
FUNDAMENTALS OF DIGITAL MARKETING / Google
The skills acquired from this course include an understanding of the digital marketing landscape, how to develop a digital marketing strategy, search engine optimization (SEO), social media marketing, content marketing and analytics.
2022
SALES SKILLS TRAINING / O2
One-day training focused on sales skills, which included practical examples of communication, persuasion, negotiating business terms, closing the sale, self-presentation, etc.
2018
WAKE UP / Future Generation Europe, NGO
Mentoring program
2018
BUDDÍK / Pre Stredoškolákov
Self-development program
2018
Pre Stredoškolákov Leadership Program
Leadership and self-development program
2018
MOBILITY OF YOUTH WORKERS, DEVELOP AS LEADERS / Erasmus+
International youth worker mobility program that focuses on developing leadership skills including training on topics such as communication, problem-solving, decision-making and conflict resolution.
2018
YOUTH EXCHANGE, ECO POSSIBILITIES FOR ENTREPRENEURSHIP / Erasmus+
International youth exchange that includes training on topics such as sustainable business models, eco-friendly product development and marketing strategies for green products.
2017

Preferencie

  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do dňa


Ďalší dobrovoľníci