>

Stella Papová

Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Psychológia
Levice, Nitriansky kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Odbor psychológia ma veľmi baví a preto som sa rozhodla, že by som sa mu chcela venovať i pomimo svojho štúdia, vo svojom voľnom čase. Keďže medzi moje záľuby patrí tvorivé písanie, rada by som som sa venovala písaniu rôznych článkov, kde by som prepojila rôzne psychologické témy s mojimi doterajšími poznatkami, pričom by som sa vždy snažila o to, aby bol môj článok autentický a jedinečný. Najviac ma to osobne ťahá k témam v rámci oblasti pozitívnej psychológie, no rada sa zameriam aj na hocijaké iné oblasti, akou je napr. klinická psychológia. Veľmi rada by som priniesla nový pohľad do oblasti duševného zdravia ľudí, sebalásky a psychológie v každodennom živote.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

duševné zdravie
sebaláska
motivácia ľudí
spoľahlivosť
poznatky z psychológie
tvorivé písanie

Viac o mne

Som študentkou psychológie v bakalárskom ročníku na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Medzi moje záujmy patrí najmä kreatívne písanie, písanie poézie, no tiež i čítanie rôznych kníh či článkov s psychologickou a spirituálnou/ezoterickou tematikou. Čo vnímam ako mne osobne najbližšie je koncept sebalásky, nakoľko ide o dnes už diskutovanú, no stále nie úplne prebádanú tému, a preto si myslím, že šírenie osvety a oboznámenie o dôležitosti tohto fenoménu je niečo, čím by som mohla prispieť verejnosti.

Kľúčové slová o mne

zodpovednosť
tvorivé písanie
kreativita
časová flexibilita
sebaláska
sebarozvoj
túžba motivovať ľudí
túžba pomáhať

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bc, Psychológia
Paneurópska vysoká škola, Bratislava
2020 – súčasnosť
Stredoškolské
Gymnázium Andreja Vrábla
Levice
2015 – 2019

Preferencie

3 hodín / denne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci