>

Soňa Sopirová

Soňa Sopirová
The Hague University of Applied Science, Den Haag, International and European Law
Den Haag, Holandsko

Prečo som na GROWNi

Platformu GROWNi som objavila len nedávno. Hneď od začiatku ma zaujal jej zaujímavý koncept a hlavne jedinečné pozície/stáže pre študentov. Ako študentka vysokej školy mi to prišlo ako skvelá príležitosť oboznámiť sa s rôznymi projektami a aj touto cestou nazberať cenné skúsenosti.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

HR
projektový manažment
marketing

Viac o mne

Moje meno je Soňa Sopirová. Mám 20 rokov a pochádzam z dediny na východnom Slovensku v blízkosti Prešova. Mojím druhým "domovom" sa posledný rok stalo mesto Hague v Holandsku kde som úspešne absolvovala prvý ročník bakalárskeho štúdia Medzinárodného a Európskeho práva. Svoj čas venujem prevažne škole popri ktorej aj pracujem a voľné chvíle využívam na objavovanie nových miest, či už v Hague alebo vo svete. Som komunikatívna, prívetivá, spoľahlivá a schopná prispôsobiť sa nielen novému prostrediu ale aj neočakávaným situáciám. Zvyknem sa rýchlo nadchnúť pre nové výzvy najmä pre tie v ktorých vidím zmysel. Záujem o politiku a verejné dianie na Slovensku vždy pre mňa predstavovalo niečo dôležité. Okrem počúvania podcastov venujúcich sa tejto téme sa snažím vzdelávať v iných témach ako je napr. duševné zdravie. Počas môjho stredoškolského štúdia som mala možnosť sa podieľať ako dobrovoľník na rôznych projektoch spojených napr. s administratívnou výpomocou na obecnom úrade v Kapušanoch, s prípravou prezentácií a krátkych prednášok za zámienkou šírenia povedomia o slušnom správaní sa na internete a o jeho rôznych nástrahách. Taktiež som sa spoločne s ostatnými podieľala na zbere odpadu a jeho vyčistení v oblasti Ružín pod záštitou programu DofE. Rada by som sa do istej miery vrátila či už k dobrovoľníctvu ako takému alebo sa stala súčasťou zaujímavých projektov.

Kľúčové slová o mne

studium práva
štúdium v holandsku

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bakalár, International and European Law
The Hague University of Applied Science, Den Haag
2022 – súčasnosť
Stredoškolské
Gymnázium, Konštantínova 2
Prešov
2018 – 2022

Doplnkové aktivity a úspechy

DofE Certificate - Bronze Award
2020
Jazykový diplom - DSD I
2021
2. miesto v národnom kle súťaže ECPA 2021
projekt s názvom NET ETIKA sa nás týka, na tému "Šikanovanie a násilie medzi maloletými (online aj offline)"
2021
Dobrovoľník pre neziskovú organizáciu Ľudia ľuďom
2022

Preferencie

3
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 3 dní


Ďalší dobrovoľníci